Nowe regulacje prawne

Branża Life Science & Healthcare w Polsce wzrasta bardzo intensywnie i jest obecnie jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się sektorów. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na produkty podnoszące komfort i jakość życia oraz rewolucyjne rozwiązania w lecznictwie. Powstaje także coraz więcej podmiotów i organizacji zajmujących się biotechnologią oraz innowacyjnymi badaniami oraz produktami i niekonwencjonalnymi metodami ich wytwarzania, wdrażania, czy prezentacji na rynku. Rozwój branż medycznej, farmaceutycznej, czy biotechnologicznej związany jest także z coraz gwałtowniejszymi zmianami w otoczeniu prawnym, o czym świadczą prace na poziomie unijnym oraz krajowym.

Dnia 5 lipca 2018 r. opublikowano zapowiedź uregulowania sfery badań genetycznych i biobankowania w Polsce . Regulacja ta jest częścią większego pakietu zmian dla sektora badawczo-rozwojowego na rynku biomedycznym i farmaceutycznym oraz badań naukowych. W Polsce mamy dynamiczny rozwój badań i testów genetycznych, jednak obecnie brak jest odrębnej i kompleksowej regulacji w zakresie prowadzenia badań genetycznych i biobankowania materiału pochodzącego od człowieka. Jedyne cząstkowe rozwiązania fragmentarycznie odnoszą się do kwestii np. w zakresie praw pacjenta oraz eksperymentów medycznych. Stąd tak silna potrzeba regulacji porządkującej podstawowe zagadnienia związane z badaniami genetycznymi.

Testy genetyczne to podstawa prowadzonych badań, eksperymentów, w tym badaniach klinicznych, ale także farmakoterapii, zwłaszcza w erze medycyny spersonalizowanej. Kierunek, kształt i treść projektowanej ustawy będą kluczowe dla stworzenia lub nie przyjaznych warunków w Polsce zarówno do wykonywania działalności związanej z prowadzeniem badań i oferowaniem testów genetycznych. Z założeń projektu wynika także, że działalność biobanków pozostanie działalnością regulowaną. Podobna kontrolę i szereg wymogów ma nałożyć się na podmioty świadczące usługi w sferze testów genetycznych. Należy jednak pamiętać, że ustanowienie wygórowanych warunków czy surowych sankcji, które jeszcze utrudnią lub odstraszą od prowadzenia pewnego segmentu działalności związanej z testami genetycznymi, nie oznacza, że rynek ten będzie działał bardziej prawidłowo i legalniej.

Na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podaje się, że Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kwartale tego roku. Wcześniej projekt będzie zapewne przedmiotem konsultacji publicznych w toku prac legislacyjnych, to zaś oznacza możliwość wypowiedzenia się przez wszystkich zainteresowanych na temat kształtu projektowanej ustawy, przedstawienia swoich wątpliwości, zastrzeżeń czy wskazania dobrych stron regulacji.

Oferta, czyli cel prezentacji

Zmiany w prawie są nieuniknione, a często potrzebne i konieczne. Pierwsze pytanie jednak, jak wpływają na biznes, naukę, otoczenie społeczno-gospodarcze, konsumentów, czy wszystkich obywateli? Pytanie drugie, czy każdy z tych podmiotów może mieć wpływ na to, jaki ostatecznie konkretne regulacje przyjmą kształt? Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń: Tak, jest to możliwe. Wierzymy, że oddziaływanie konkretnych podmiotów na stanowienie prawa jest bezcenne. Wiemy, jak potrzebne jest działanie przed organami krajowymi lub międzynarodowymi na różnych etapach prac legislacyjnych polegające na prezentacji własnych stanowisk lub opinii, w szczególności na etapie konsultacji publicznych, a także prowadzenie rozmów ze środowiskiem podczas konferencji, warsztatów, szkoleń czy konsultacji. Jesteśmy też przekonani o wadze działań edukacyjnych lub w ramach społecznej odpowiedzialności w kontaktach z organami publicznymi, organizacjami branżowymi, kontrahentami oraz konsumentami.

Proponujemy Państwu strategiczną prezentacje, a następnie dyskusję podczas Life Science Open Space, które pozwolą ustalić Państwa cele, nadzieje i obawy związane z regulacją i wolę działania nad jej kształtem, my zaś wyposażeni w odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, chętnie rozważymy z Państwem prawne aspekty przyszłej regulacji. Porozmawiajmy o realnych działaniach edukacyjnych i możliwym wpływie na kształt regulacji ważnej dla sektora badań, testów genetycznych i biobankowania.


O Prezentującym

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne, prawo medyczne i life science, prawo konkurencji, TMT (technologie media telekomunikacja), IT (prawo informatyczne), prawo reklamy i promocji, obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, nieruchomości, zamówienia publiczne.

Wspólnicy, pracownicy i współpracownicy Kancelarii związani są z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, Instytutem Prawa Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prawnicy Kancelarii są autorami publikacji naukowych, w tym książek i monografii prawniczych poświęconych przede wszystkim prawu cywilnemu, prawu własności intelektualnej, prawu nowych technologii, prawu reklamy oraz prawu farmaceutycznemu i medycznemu.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów z obszaru sektora farmaceutycznego, medycznego i innowacyjnego. Od wielu lat usługi z zakresu doradztwa w zakresie prawa farmaceutycznego (w szczególności reklamy produktów leczniczych, reprezentacji przed GIF, oznakowania produktów leczniczych, umów dotyczących badań klinicznych, rejestracji produktów leczniczych, sporów co do tzw. produktów z pogranicza), tworzenia umów dystrybucyjnych produktów leczniczych w obrocie krajowym i zagranicznym, prawa patentowego (obsługa sporów pomiędzy przedsiębiorcami farmaceutycznymi) a także kompleksowej obsługi zamówień publicznych udzielanych przez szpitale.

Kancelaria doradza uczelniom publicznym oraz podmiotom z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego w zakresie transferu technologii. W ramach tych działań Kancelaria przygotowywała projekty umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa do uzyskania patentu oraz patent dotyczących wynalazków z obszaru sektora farmaceutycznego. Kancelaria również przygotowywała lub doradzała przy tworzeniu na rzecz uczelni publicznych regulaminów ochrony oraz komercjalizacji prawa własności intelektualnej, które są podstawą transferu technologii z uczelni do sektora prywatnego.

W ramach Kancelarii funkcjonują zespoły:

 • Prawa konkurencji i ochrony konsumentów
 • Prawa własności przemysłowej i ochrony marki
 • Life Science
 • Prawa autorskiego
 • Prawa reklamy i marketingu
 • Rozwiązywania sporów sądowych
 • Technologia Media Telekomunikacja
 • Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych
 • Prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego
 • Nieruchomości, inwestycji budowlanych i reprywatyzacji
 • Prawa zamówień publicznych

Poszczególne zespoły Kancelarii ściśle ze sobą współpracują. W związku z tym, w przypadku zleceń wymagających połączenia wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin prawa Kancelaria gwarantuje udział w realizacji zlecenia osób posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów prawnych i sektorów rynku.

Na rynku usług prawniczych Kancelaria cieszy się ustaloną renomą firmy potrafiącej sprostać wysokim wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Potwierdzeniem tego są wysokie miejsca Kancelarii i jej prawników w rankingach firm prawniczych.

Kancelaria otrzymała także wyróżnienia w rankingu magazynu ekonomicznego Forbes. Kancelaria jest co roku wyróżniana w międzynarodowych rankingach:

 • Rzeczpospolita 2018 – Lider w dziedzinie Prawo własności intelektualnej, rekomendacja w dziedzinie Technologie, Media, Telekomunikacja, Prawo ochrony danych osobowych
 • Chambers Europe 2018 – Band 1 in TMT practice, Band 2 in Intellectual Property practice
 • Chambers Global 2018 – Band 2 in Intellectual Property
 • The World’s Leading Trademark Professionals 2018 – Silver Band
 • Legal500 EMEA 2015 – Tier 1 in TMT practice, Tier 2 in Intellectual Property practice, Tier 2 in Competition/antitrust practice
 • Media Law International 2018 – Tier 1

Kancelaria współpracuje stale z przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.

Joanna Uchańska

Joanna Uchańska

Dr Joanna Uchańska – Prawnik IP & Life Science, radca prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Life Science & Healthcare Department Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym własności intelektualnej dla różnych branż, w tym biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, beauty, spożywczej, ochrony środowiska. Podczas swojej praktyki prowadzi także biznesowe doradztwo prawne dla dużych klientów polskich i zagranicznych, zajmując się prawem autorskim, prawem konkurencji, prawem reklamy. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych. Ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca: Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa) oraz obroniła pracę doktorską dotyczącą jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple. Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tematyce prawa własności przemysłowej, prawa reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018