Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zaprojektowana została jako wieloprofilowy kliniczny szpital specjalistyczny, udzielający świadczeń medycznych na najwyższym poziomie referencyjności, w połączeniu z prowadzeniem działalności dydaktyczno-szkoleniowej i naukowo-badawczej. Na bazie 925 miejsc łóżkowych, 20 sal operacyjnych w ramach centralnego bloku operacyjnego oraz 10 zakładów diagnostycznych prowadzona będzie działalność 30 oddziałów szpitalnych o profilu zachowawczym oraz zabiegowym. Centralizacja oraz ścisła współpraca wielu dyscyplin wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa klinicznego pacjentów i skuteczność leczenia, przy jednoczesnej poprawie organizacji pracy i wykorzystaniu wspólnych zasobów. W obszarze medycznym uwzględniono nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne służące wykonywaniu m.in. zabiegów hybrydowych, technik małoinwazyjnych, robotyki, neuronawigacji, radioterapii śródoperacyjnej i stereotaktycznej, transplantologii i implantologii oraz terapii pozaustrojowych. W obszarze infrastrukturalnym i informatycznym zaplanowano rozwiązania w maksymalnym stopniu automatyzujące procesy pomocnicze, umożliwiając zredukowanie zaangażowania czynnika ludzkiego w rutynowych, powtarzalnych czynnościach na rzecz zadań wymagających wysokich kwalifikacji. Informatyzacja kolejnych procesów pozwoli na ich lepszą koordynację, przy zredukowanej ilości dokumentacji papierowej oraz liczebności personelu i mniejszej liczbie pomyłek. Zakłada się szerokie zastosowanie rozwiązań opartych całkowicie na technologiach informatycznych (telemedycyna, e-health). Dla zapewnienia koordynacji działań z zakresu badań i rozwoju (B+R) przewidziano w nowej siedzibie wydzielony, dedykowany obszar dla Centrum Innowacyjnych Terapii, zapewniając optymalne warunki pracy zespołów badawczych.

Oferta, czyli cel prezentacji

Prezentacja służy przedstawieniu i podzieleniu się doświadczeniami z planowania i realizacji inwestycji Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu w aspekcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów.

Prezentacja kierowana jest do podmiotów leczniczych zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych projektów oraz potencjalnych partnerów i dostawców takich rozwiązań.


O Prezentującym

Krzysztof Mydel

Krzysztof Mydel

Krzysztof Mydel, ur. 02.03.1971, absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie, lekarz medycyny, specjalista onkologii klinicznej, od wielu lat zajmujący się organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, z doświadczeniem pracy na stanowiskach menedżerskich w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych; obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako Zastępca Dyrektora odpowiedzialny m.in. za sprawy informatyzacji, badań klinicznych, obsługę projektów europejskich i krajowych oraz przygotowanie przeniesienia działalności do nowej siedziby Szpitala w Krakowie-Prokocimiu.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018

PODZIEL SIĘ