Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

Naturalne kwasy karboksylowe m.in. kwas cytrynowy lub itakonowy są otrzymywane na skalę przemysłową metodami biotechnologicznymi. Proces polega na tzw. fermentacji cytrynowej lub itakonowej na pożywkach zawierających cukry przy zastosowaniu odpowiednich pleśni. Na kwasy te istnieje duże zapotrzebowanie przede wszystkim przez przemysł spożywczy, a w przypadku kwasu itakonowego, również przez przemysł tworzyw sztucznych. Przedstawione zostaną nowe możliwości zastosowania tych bioproduktów, m.in. w roli interesujących monomerów do otrzymywania materiałów polimerowych; półproduktów do syntezy związków fluorescencyjnych; czy też substancji pomocniczych przy waloryzacji biomasy ligninocelulozowej.

Od kilku lat prowadzimy badania podstawowe dotyczące nowych zastosowań bioproduktów z grupy naturalnych kwasów karboksylowych (cytrynowego i itakonowego) w szeroko rozumianej technologii chemicznej. Badania obejmują: syntezę nowych związków fluorescencyjnych, otrzymywanie biodegradowalnych, termoutwardzalnych i elastycznych poliestrów, wytwarzanie polielektrolitów i hydrożeli.
Poszukujemy środków na prowadzenia dalszych badań. Chcielibyśmy zainteresować wynikami swoich badań producentów kwasów karboksylowych oraz firmy zajmujące się wytwarzaniem materiałów polimerowych i fine-chemicals.


Poznaj prezentera:

Szczepan Bednarz

Naturalne kwasy karboksylowe jako nowy surowiec dla przemysłu chemicznego

PODZIEL SIĘ