NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

W sesji Open Innovation: Proponowany Projekt dotyczy antybakteryjnych pokryć NanoAdd, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka infekcji szpitalnych. Z danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w samej tylko Europie rocznie odnotowuje się ponad 4 mln zakażeń odszpitalnych. Wynikiem tych zakażeń jest przedłużenie czasu hospitalizacji oraz zwiększenie kosztów leczenia, a w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta. Istotą projektu jest, chroniona PCT, metoda tworzenia cienkiej warstwy z nanocząstek złota na szerokim spektrum różnych powierzchni. Końcowy produkt zmodyfikowany pokryciem NanoAdd zyskuje właściwości antybakteryjne, będąc przy tym nie toksyczny względem komórek ludzkich. Ponadto nasze badania dowiodły, że bakterie giną w kontakcie ze zmodyfikowaną powierzchnią, a nie na skutek uwalniania z pokrycia jakichkolwiek substancji toksycznych. Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko rozwoju lekooporności. Dzięki tym zaletom przewiduje się ogromny potencjał pokryć NanoAdd na światowym rynku zastosowań biomedycznych (np. pokrywanie powierzchni urządzeń medycznych t.j. implanty, stenty, cewniki), ale także w przemyśle opakowanionym, farmaceutycznym, czy kosmetycznym. Przewidywany okres wprowadzenia NanoAdd na rynek to 3-5 lat. Korzyści dla potencjalnego licencjobiorcy pośrednio wynikają z faktu, że jego docelowy klient –szpital -ponosi obecnie olbrzymie koszty związane z infekcjami po zabiegowymi. Przykładowo dodatkowy koszt wynikający z pojedynczego przypadku zakażenia w USA wynosi od 34,000 do 56,000 USD. Gwarancja obniżenia ryzyka wystąpienia infekcji, będzie czynnikiem decydującym o cenie produktu z pokryciem NanoAdd.

Z uwagi na to, że dla rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego Projektu dostępnych jest wiele rynków zbytu, jego komercjalizacja przewidziana jest na zasadach licencjonowania metody, na potrzeby produkcji własnej, konkretnych firm (licencjobiorców). Ze względu na to, iż najlepiej potencjał nowego rozwiązania może być wykorzystany w branży biomedycznej, obecnie poszukujemy firm produkujących urządzenia medyczne, które były by zainteresowane wdrożeniem naszego rozwiązania do swoich produktów. Chęć współpracy przy pracach wdrożeniowych deklarują zarówno twórcy rozwiązania jak i dyrekcja IChF. Dysponujemy niezbędnym know-how i infrastrukturą badawczą, dzięki czemu możliwe będzie kompleksowe przeprowadzenie wymaganych badań i analiz dla przyszłego licencjobiorcy, w celu ułatwienia mu jak najszybszego wejścia na rynek z gotowym produktem.

Poznaj prezenterkę:

Katarzyna Wybrańska jest zatrudniona w Instytucie Chemii Fizycznej PAN na stanowisku Adiunkta. Tytuł Doktora Nauk Chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2010 roku. Aktualnie zajmuje się rozwojem własnego wynalazku i poszukuje najlepszych ścieżek do jego komercjalizacji. Technologia, którą opracowała dotyczy tworzenia antybakteryjnych pokryć, które są nietoksyczne dla komórek ludzkich, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie głównie na rynku medycznym, biomedycznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, czy opakowaniowym.

E: k.z.wybranska<at> gmail.com