Knee Parkour Wearable – monitoring pracy kolana

Projekt to wearable zakładane w okolice stawu kolanowego, który ma monitorować pracę kolana podczas treningu sportowego. Koncepcja urządzenia wychodzi z założenia, że w czasie sportowej aktywności staw kolanowy poddawany jest dużym obciążeniom – w zależności od sportu są to pojedyncze duże obciążenia, np. skoki podczas treningu parkouru, lub bardzo częste i niewielkie, ale rozłożone w czasie (bieganie). Mogą one prowadzić do skomplikowanej kontuzji w długim horyzoncie czasowym np. do przesunięcia się elementów w stawie kolanowym. Naukowe badania medyczne nie potwierdzają bezpośredniej zależności pomiędzy uprawianiem sportu, a uszkodzeniami i trwałymi zmianami w stawach, ale projektowane wearable ma służyć dodatkowej prewencji i zwiększaniu świadomości w zakresie własnego ruchu.

Urządzenie w pierwszej kolejności ma monitorować ruch kolana, zebrane dane są następnie porównywane z dopuszczalnymi wartościami. Informacja może być wyświetlana na np. smartwatchu lub telefonie. Można zrobić takie podsumowujące porównanie również po treningu. Informacja ta jest potrzebna osobom, które wiedzą, że staw kolanowy wymaga czujnej opieki, i oprócz wizyty u specjalisty, chcą monitorować jego pracę. W przypadku wykrytych zagrożeń kontuzją osoby trenujące podejmą trud zmiany techniki treningowej i inne działania prewencyjne. W przyszłości urządzenie mogłoby być pomocne w telemedycynie np. do monitorowania procesu rehabilitacji po kontuzji przez lekarza.

Jesteśmy klasycznie rozumianym startupem, węc najpierw technologia, a potem modele biznesowe:

  1. zaprogramowanie algorytmu: surowe dane – dopuszczalne wartości (odwołanie do poprzednich wyników i bazy danych) – wynik (dotyczy też wszelkich operacji z surowymi danymi i porównaniami, których można dokonać, a o jakich nigdy nie śniliśmy),
  2. opracowanie komunikacji wearable – smartwatch/smartfon: 1) na żądanie, 2) on-the-fly,
  3. design – zmniejszenie urządzenie, uproszczenie i zmniejszenie kosztu,
  4. opracowanie nowych funkcjonalności – kolejnych obszarów monitorowania,
  5. przetestowanie urządzenia na innych stawach, np. łokciowym (sporty oparty o podnoszenie masy ciała, ciężarów),
  6. podjęcie decyzji o głównym kierunku rozwoju urządzenia: dla sportów ekstremalnych czy codziennych, produkcja „masowa” czy rzemieślnicza.

Potrzebujemy:

  1. ludzi, aby zbudować interdyscyplinarny zespół,
  2. finansów, aby przygotować więcej prototypów i przeprowadzić więcej testów, relacji (kontaktów), aby rozszerzać współpracę w innych regionach Europy i świata.

Poznaj prezentera:

Rafał Bill, Fundator Knee Parkour Wearable

E: rafal.bill<at>gmail.com