Kalkulatory ryzyka zakażeń

Opracowaliśmy kalkulatory ryzyka chorób zakaźnych (HIV, zakażania szpitalne) w oparciu o wytyczne towarzystw naukowych oraz medycyny opartej na dowodach. identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych. Użytkownicy naszego programu już teraz mają możliwość bezpłatnie i w dowolnym czasie oszacować ryzyko zakażenia na podstawie posiadanych informacji. Wypełniając krótką ankietę online, utrzymuje się numeryczne prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie naszego algorytmu. Model matematyczny, który za tym stoi to iloczyn warunkowej chorobowości z warunkowym prawdopodobieństwem zakażenia z elementami drzewiastej regresji logistycznej. Narzędzie powstało częściowo w wyniku projektu SIRS-Z (Innowacje Społeczne 2, NCBiR), a od listopada 2017 gotowa aplikacja będzie udostępniona polskim pacjentom.

Poszukujemy partnerów do współpracy w upowszechnieniu naszych kalkulatorów. Potencjalni partnerzy to m.in. dostawcy rozwiązań informatycznych posiadające „konta pacjenckie”, czy organizacje prozdrowotne. Każdy zainteresowany podmiot będzie miał prawo do bezpłatnego i bezterminowego korzystania z aplikacji oraz do pomocy technicznej i merytorycznej przez okres trwania wdrożenia ze strony twórców aplikacji. Podejmiemy chętnie współpracę z innymi zespołami, pracującymi nad przekazaniem medycznej informacji spersonalizowanej bez udziału człowieka, w szeroko rozumianym kontekście promocji zdrowia.


Poznaj prezentera:

Andrzej Jarynowski

Andrzej Jarynowski

Ukończył specjalizację epidemiologiczną na Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, a we wrześniu 2017 złożył pracę doktorską na UJ na temat modelowania matematycznego chorób zakaźnych przy wykorzystaniu analizy sieci społecznościowych. Aktor książki „Obliczeniowe Nauki Społeczne w Praktyce” oraz wielu publikacji naukowych z pogranicza medycyny, socjologii i nauk ścisłych. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Epidemiologii Obliczeniowej przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ