Interdyscyplinarne metody tworzenia

Fizyczne techniki takie jak bezpośrednia i interferencyjna ablacja laserowa oraz podłużne fale akustyczne o wysokiej częstotliwości mogą stanowić alternatywną do enzymatycznej i chemicznej, metodę usunięcia komórek z tkanki, bez degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli jej struktury białkowej. Pozbawiona komórek macierz zewnątrzkomórkowa stanowi swoisty twór, który umożliwia organizację przestrzenną tkanki oraz zapewnia jej mechaniczną stabilność i podporę. Bezkomórkowa macierz stanowi idealne rusztowanie pod zasiedlenie komórek macierzystych (KM).

Zasiedlenie KM jest możliwe, dopiero po odpowiednim sfunkcjonalizowaniu tkanki polegającym na nałożeniu metodą oddziaływania elektrostatycznego powłok polimerowych. Powłoki polimerowe powinny być opracowane w postaci dozownika czynników wzrostowych i leków. Proces uwalniania czynników wzrostowych i leków kontrolowany będzie ostatecznie przez ultra-cienką powłokę amorficznego węgla nakładaną techniką osadzania plazmą atmosferyczną.

Praca została wykonana na podstawie projektu „Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych na podstawie macierzy zewnątrzkomórkowej” o numerze 2016/23/B/ST8/01481 z Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest stworzenie podłoża pod zasiedlenie komórkowe poprzez wykorzystanie bioaktywnego rusztowania na bazie tkanki przy użyciu interdyscyplinarnej techniki inżynierii materiałowej i tkankowej.

Prezentacja jest adresowana dla wszystkich zainteresowanych modyfikacją podłoży biologicznych, dotowaniem leków, tematyką inżynierii tkankowej.


Poznaj prezentera:

Gabriela Imbir

Gabriela Imbir

Tegoroczna absolwentka Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym. W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. W pracy magisterskiej zajmowała się tematyką modelowania struktur anatomicznych (żuchwy) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). W trakcie studiów doktoranckich będzie realizowała tematykę związaną z utworzeniem podłoża pod zasiedlenie komórek macierzystych z wykorzystaniem bioaktywnego rusztowania opartego na aorcie zwierzęcej.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ