Innowacyjny test diagnostyczny

Celem głównym projektu właściwego jest opracowanie polskiego, innowacyjnego, immunoenzymatycznego testu typu ELISA, służącego do diagnostyki zakażeń wywołanych przez paciorkowce z grupy B (Streptococcus agalactiae; GBS) oraz diagnostyki nosicielstwa tych bakterii wśród kobiet ciężarnych. Cele szczegółowe przedstawionego projektu koncentrują się na trzech głównych zadaniach, w ramach których przeprowadzone zostaną:

  • analiza rynkowa diagnozująca zapotrzebowanie na rozwiązanie będące wynikiem planowanego projektu;
  • pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem rezultatów projektu;
  • przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania i optymalizacji testu, który może znaleźć szerokie zastosowanie w diagnostyce zakażeń i nosicielstwa GBS u ciężarnych.

Proponowane rozwiązanie będzie oparte o wyniki badań podstawowych, uzyskane w ramach obecnie trwającego projektu bazowego UMO-2013/09/B/NZ6/00801 finansowanego ze środków NCN (2014-2017). W opracowanym teście wykorzystane zostaną immunoreaktywne epitopy białek S. agalactiae rozpoznawane przez przeciwciała ochronne surowicy krwi pępowinowej pacjentek GBS-dodatnich.

Niniejszy projekt został opracowany jako odpowiedź na narastający odsetek kolonizacji paciorkowcami z grupy B (Streptococcus agalactiae; ang. Group B Streptococcus, GBS) wśród kobiet w ciąży, sięgający w Polsce południowo-wschodniej 30%, a także wzrost liczby zakażeń GBS w populacji noworodków przedwcześnie urodzonych, sięgający 6 przypadków na 1000 żywo urodzonych. Szybka diagnostyka w kierunku nosicielstwa/zakażenia wśród ciężarnych, szczególnie rodzących przedwcześnie, gwarantowałaby natychmiastowe wdrożenie celowanej antybiotykoterapii. Jednakże, obecnie na rynku polskim, jaki i światowym brak jest szybkiego testu immunoenzymatycznego, który charakteryzowałby się wysoką czułością i specyficznością, i umożliwiałby wykazanie swoistych przeciwciał ochronnych przeciwko antygenom S. agalactiae, potwierdzając tym samym zakażenie lub nosicielstwo GBS, a jednocześnie nie wymagałby drogiego sprzętu i/lub wyspecjalizowanego laboratorium.

Planowane jest pozyskanie partnera biznesowego zainteresowanego współfinansowaniem fazy B+R oraz wdrożeniem opracowanego testu w diagnostyce zakażeń wywołanych przez S. agalactiae (GBS) oraz diagnostyce nosicielstwa tych bakterii u kobiet w ciąży.


Poznaj prezentera:

Monika Brzychczy-Włoch

Monika Brzychczy-Włoch

Z wykształcenia biolog molekularny. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Zainteresowania naukowe dotyczą molekularnej diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń oraz badań nad innowacyjnymi biomateriałami do zastosowań w medycynie.

 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ