Innowacyjna metoda zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego

Innowacyjna metoda zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego na obszarach chronionych (otoczenie cieków wodnych) polega na wstrzykiwaniu powyżej szyjki korzeniowej mieszanki herbicydów Chicara + Roundup. Metoda ta zastała zastosowana z powodzeniem w latach 2014-2016 w 31 gminach województwa małopolskiego na obszarze 134 ha w ramach projektu Środowisko bez barszczu Sosnowskiego finansowanego w 85% przez EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Lider Projektu: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Kwota realizacji projektu: 4,9 mln zł.
Główne założenia, istota i cel projektu: Celem projektu jest zniszczenie roślin barszczu Sosnowskiego na wyznaczonych powierzchniach na obszarze miast, gmin lub powiatów.

Zgłaszam gotowość podjęcia współpracy z samorządami województw w Polsce w zakresie zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczną rośliną inwazyjną zagrażającą zdrowiu i życiu mieszkańców. Roślina ta poprzez duże zdolności ekspansji wypiera za środowiska miejscową roślinność powodując zmniejszenie bioróżnorodności. Współpraca polega m. in. na nadzorze nad wyznaczaniem powierzchni do zwalczania oraz nadzór poprawności wykonywania zabiegów przez firmy, które w wyniku przetargu przystąpiły do zwalczania barszczu Sosnowskiego na danym terenie, np. w gminie lub w powiecie. Deklaruję pomoc merytoryczną przy pisaniu wniosku o dofinansowanie z EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w wysokości 85% kosztów.

Zakres terytorialny i czas realizacji: obszar Polski, czas realizacji: 3 lata w przypadku uzyskania dofinansowania 85% z funduszy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), lub 5 lat z funduszy własnych samorządu.


Poznaj prezentera:

Kazimierz Klima

 Innowacyjna metoda zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego

Profesor doktor habilitowany Kazimierz Klima, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Autor innowacyjnej metody zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego. Wyniki badań wykorzystał w latach 2014-2016 w projekcie, którego celem było zniszczenie roślin barszczu Sosnowskiego na powierzchni 134 hektarów w 31 gminach województwa małopolskiego.

PODZIEL SIĘ