InnovaBio Pomorze

Na rynku istnieje wiele firm z pomysłem na nowe produkty i innowacyjne usługi. Niestety, często względy materialne, czasowe, ograniczone zasoby ludzkie czy brak odpowiedniej infrastruktury nie pozwalają na ich weryfikację, a w dalszym etapie na realizację. Przedsiębiorcy niejednokrotnie odkładają swoje nowatorskie pomysły do tzw. „szuflady” ze względu na to, że sprawdzenie wykonalności planowych usług czy możliwości otrzymania produktu jest kosztowne, czasochłonne, a wyniki nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami. Z drugiej strony co roku uczelnie kształcą dziesiątki biologów, chemików, biotechnologów gotowych do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji, którzy chcą wykorzystywać naukę w praktyce, zdobyć w trakcie studiów nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dwóch Stron stworzyliśmy projekt InnovaBio Pomorze (IBP) integrujący młodych ludzi z pasją do nauki z kreatywnym przedsiębiorcą. W IBP Przedsiębiorca niskim nakładem kosztów realizuje swoje projekty, kształtuje przyszłych Pracowników, a Student zdobywa doświadczenie w prowadzeniu projektu od podstaw, nabywając umiejętności planowania badań, sporządzania kosztorysu, obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, a także przygotowywania raportów i prezentacji uzyskanych wyników.

Obecnie w IBP dwudziestu uczestników wykonuje prace badawcze dla 4 firm, w tym dla Spółki Vianat – członka Klastra Life Science Kraków, którą poznaliśmy podczas LSOS 2017 w Krakowie. W efekcie współpracy z firmą, wykonaliśmy analizy chemiczne i porównawcze żywności prozdrowotnej – soku aroniowego i aroniowo-buraczanego pozyskiwanego nowatorską technologią, pod kątem zawartości związków aktywnie czynnych (m.in. polifenoli). Po roku, podczas LSOS 2018 chcemy pokazać rezultaty niezwykłego „spotkania” na skrzyżowaniu nauki – parków technologicznych oraz małych innowacyjnych firm i przekazać konkluzję, iż nie ważne gdzie działamy na co dzień, najważniejsze, że chcemy ze sobą współpracować, a ta współpraca przynosi każdej ze stron bardzo cenne korzyści.

Projekt IBP jest realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzi: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 1 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

Oferta, czyli cel prezentacji

Zapraszamy kreatywnych Przedsiębiorców z całego kraju do zgłaszania swoich innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych do realizacji w InnovaBio Pomorze.

Już od Stycznia 2019 roku zaczynamy nowy nabór projektów do VI edycji IBP.


O Prezentującym

Zespół Badawczy InnovaBio Pomorze w składzie:
Marceli Makaruk, Joanna Laddach, Zuzanna Zabieglińska, Klaudia Kochanowicz, Michał Widak

Joanna Głowacka

Joanna Głowacka

 

Koordynator InnovaBio Pomorze
Starszy Specjalista ds. Projektów
Bio Laboratorium
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018