Hybrydowy materiał antybakteryjny zawierający nanocząstki srebra

Przedmiotem wynalazku jest nowy materiał antymikrobiotyczny składający się z nanocząstek srebra immobilizowanych w mikromatrycy. Mikromatryca pozwala na wydłużone uwalnianie nanocząstek powodując także wydłużenie działania efektu antymikrobiotycznego. Immobilizacja nanocząstek srebra jako metoda pozwalająca na uzyskanie lepszej kontroli nad nanomateriałem została także zasugerowana przez Unię Europejską w drugim przeglądzie ramowym dotyczącym nanomateriałów (Bruksela, 3.10.2012 COM(2012) 572). Taka struktura materiału ma jednak więcej zalet, gdyż pozwala na ograniczenie agregacji nanocząstek, która mogła by prowadzić do spadku aktywności antymikrobiotycznej. Co więcej czyni nanocząstki kompatybilne z wieloma rodzajami przetwórstwa, m.in. lateksów oraz tworzyw sztucznych co zostało zademonstrowanie poprzez wytworzenie odpowiednich prototypów.

Produkcja hybrydowego materiału antybakteryjnego zostanie uruchomiona do końca bieżącego roku. Materiał zostanie w pierwszej kolejności wprowadzony na rynek Polski, w dalszej kolejności dystrybucja rozszerzona zostanie na rynki międzynarodowe. Uwarunkowane jest to patentem przyznanym na terytorium Polski.

  • Technologia produkcji materiału rozwinięta została do skali ćwierćtechnicznej. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem produkcji w pełnej skali.
  • Wynalazcy poszukują klientów zainteresowanych nadaniem swoim produktom właściwości antymikrobiotycznych. Każdy zainteresowany odbiorca będzie mógł skonsultować się z wynalazcami, którzy będą obecni na spotkaniu LSOS. Naukowcy gotowi są na nawiązanie współpracy w celu przeprowadzenia wstępnych testów laboratoryjnych mających na celu wykonanie prototypowych produktów antybakteryjnych. Daje to bezpośrednią możliwość na sprawdzenie efektywności hybrydowego materiału antybakteryjnego w warunkach rzeczywistych na wybranych produktach.
  • Jesteśmy w stanie zaoferować cenę konkurencyjną do analogicznych produktów na bazie srebra, które obecne są już na rynku.

Poznaj prezentera:

dr Maciej Długosz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów |E: długosz <at> chemia.uj.edu.pl