Gąszcz patentowy - jak powstaje i jak się w nim odnaleźć

Przemysł oparty na prawach własności przemysłowej przyczynia się znacząco do rozwoju gospodarki krajowej, a prawo własności intelektualnej jest katalizatorem rozwoju sektora nauki i technologii. Prawa własności przemysłowej dają ich właścicielom wyłączność ich stosowania. Ochrona nowej substancji biologicznie czynnej na mocy patentu daje olbrzymią przewagę konkurencyjną jej właścicielowi. Substancja ta zawarta w leku oryginalnym jest chroniona również na mocy dodatkowego prawa ochronnego oraz wyłączności danych i wyłączności rynkowej co najmniej przez 10 lat.

Pojawiają się jednak działania wykorzystujące przysługujące przywileje, mające na celu przedłużanie monopolu na stosowanie np. substancji skutecznej terapeutycznie i jednoczesne blokowanie konkurencji we wprowadzaniu podobnych produktów na rynek. Próby patentowania w celu zapobiegania pojawienia się produktów podobnych do pierwotnie opatentowanego określane są „gąszczem patentowym”.

Oferta, czyli cel prezentacji

Patenty w dziedzinie farmacji, pomoc prawna w zakresie ochrony wynalazków i innych praw własności przemysłowej.


O Prezentującym

Kancelaria Kondrat i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego i life science, a w skład naszego zespołu wchodzą współautorzy pierwszego w Polsce komentarza do ustawy prawo farmaceutyczne.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, dotyczących m.in. reklamy i promocji leków, reklamy aptek, badań klinicznych, rejestracji i dystrybucji, importu równoległego produktów leczniczych, refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, obrotu hurtowego i detalicznego oraz w pozostałych kwestiach istotnych dla branży farmaceutycznej. Świadczymy doradztwo w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym.

Posiadamy także unikalne doświadczenie w sprawach, które łączą zagadnienia farmaceutyczne i patentowe (wyłączność danych rejestracyjnych, patenty farmaceutyczne, SPC). Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych.

Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa farmaceutycznego, przykładowo umów licencji, umów przeniesienia praw IP, umów dystrybucyjnych, ramowych umów sprzedaży, umów faktoringowych.

Magdalena Jezierska-Zięba

Magdalena Jezierska-Zięba

Magdalena Jezierska-Zięba jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej, w którym w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Jest rzecznikiem patentowym oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018