Doktorat wdrożeniowy

Po roku działania doktoraty wdrożeniowe MNiSzW zaczęły tworzyć korzystne, z punktu widzenia biznesu, warunki rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a przedsiębiorcami. Przede wszystkim rozwiązywany jest w ramach doktoratu realny problem przedsiębiorcy, a w ramach studiów doktoranckich kształci się jego uczestnika w ścisłym porozumieniu z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Przykład start-up Vianat Sp. z o.o. Sp.k. dowodzi, że mikrofirma może wskazać ciekawy i ambitny temat, a profesorowie wraz z doktorantem rozwiązywać dziś nierozwiązany w gospodarce temat.

Badania rynku żywności trwają nieustająco. Także w aspekcie żywności prozdrowotnej obecnie można odnaleźć coraz więcej doniesień, nowych artykułów i spekulacji. Jednakże pojawienie się pracy, która spróbuje usystematyzować pojęcie żywności prozdrowotnej w Polsce, odnieść się do jej korzeni, uwzględniając regulacje prawne, a jednocześnie zbada obszar możliwości wejścia nowego produktu na ten rynek i jego mechanizmy będzie uzasadniona.

Rosnący trend rynku żywności funkcjonalnej potwierdza wzrost świadomości konsumenta, a jednocześnie ukazuje szereg barier wejścia nowych produktów na ten rynek. Obserwacja rynku żywności pokazuje, iż wartość prozdrowotna żywności ma często mniejsze znaczenie niż cena czy smak produktów. Konsument nieświadomy wartości produktów prozdrowotnych nie potrafi racjonalnie ocenić adekwatności ceny do korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania tego produktu. Prowadzone wstępne badania zachowań konsumentów żywności prozdrowotnej dowiodły, że największy obszar pojawiającego się ryzyka przy zakupie tego rodzaju produktów stanowi mała wiedza o produkcie.

Zauważamy lukę nie tylko w literaturze, ale także w braku możliwości oceny uwarunkowań rynkowych dla tej nowej kategorii żywności. Rosnąca świadomość społeczna i szybko zmieniające się trendy w żywieniu, stawiają wyzwania dla nowych, małych przedsiębiorców, którzy poza produkcją swoich produktów i dotarciem do celowego konsumenta, pragną szerzyć wiedzę i prawdę o nich. Stąd realny problem badawczy, który wymaga zgłębienia i poznania.

Jednocześnie realizacja doktoratu wdrożeniowego MNiSzW w zakresie tematyki proponowanej przez Vianat Sp. z o.o. Sp.k. w Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pomoże rozwiązać konkretny problem badawczy niewystępujący jeszcze w literaturze przedmiotu. W Polsce żywność prozdrowotna zajmuje wciąż niszową pozycję, a wg badań Światowej Organizacji Zdrowia będzie coraz bardziej wymagana przez konsumentów. Aktualnie w przemyśle spożywczym nie opracowano jeszcze innowacyjnych technologii, które pozwolą na pozostawienie w produkcie końcowym jak największego „ładunku substancji czynnych biologicznie o cechach prozdrowotnych”, stąd inwestycja firmy Vianat Sp. z o.o. Sp.k. w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym jest jednym z pierwszych przedsięwzięć wdrażających taką nową technologię (objęta ochroną patentową). Niezwykle ciekawym tłem doktoratu jest odbywający się równolegle projekt edukacyjno-społeczny Województwa Dolnośląskiego „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, gdzie jednym z celów tego programu jest zwiększenie popytu na żywność wysokiej jakości, w tym prozdrowotną.

Oferta, czyli cel prezentacji

Przykład pracy doktoranta i doktoratu wdrożeniowego to narzędzie do budowania realnego pomostu między nauką i biznesem. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie konkretnego przedsiębiorstwa. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają doskonałą praktykę, która pomaga im kształtować dalszą karierę naukową i biznesową, inną od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk, a jednocześnie pomyślnie rozwijać się przedsiębiorstwu. Przedstawiając przykład tematyki doktoratu, ale i firmę Vianat Sp. z o.o. Sp.k, także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zachęcamy do korzystania z formuły doktoratu wdrożeniowego przez przedsiębiorców. Każda ze stron umowy o realizację takiego doktoratu osiągnie korzyść, pod jednym tylko warunkiem – jeśli mocno się zaangażuje w ten projekt.


O Prezentującym

Vianat Sp. z o.o Sp.k. zajmuje się produkcją żywności prozdrowotnej i badaniami nad nowymi technologiami przetwórstwa surowców roślinnych w celu osiągnięcia wysokiej aktywności biologicznej żywności ale też przyswajalności cennych dla zdrowia związków czynnych biologicznie w układzie pokarmowym ludzi.

Magdalena Luboińska

Magdalena Luboińska

Doktorantka w Katedrze Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, na Uniwersytecie Ekonomiczny we Wrocławiu, biotechnolog, menadżer ds. komercjalizacji innowacji, członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, pracownik Vianat Sp. z o.o Sp.k.

 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018