Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Geriatrycznym

Grupa projektów dotyczy identyfikacji innowacyjnych produktów oraz usług dla osób starszych – innowacyjne procedury diagnostyczne i telediagnostyczne, sprzęt ortopedyczny wspomagający aktywność osób starszych, udogodnienia funkcjonalne i infrastrukturalne dla seniorów w placówkach medycznych. Projekty są w zaawansowanej fazie realizacji a ich implementacja obejmie swoim zasięgiem rynek europejski. Projekty są inicjowane przez zespół specjalistów jedynego w Polsce monoprofilowego Szpitala Geriatrycznego, który bardzo wnikliwie zna potrzeby medyczne i opiekuńcze osób starszych oraz ich ograniczenia funkcjonalne i poznawcze. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści geriatrzy, psychologowie, fizjoterapeuci, inżynierowie biomedyczni, architekci, graficy-plastycy. Know-how w zakresie sprawowania opieki, leczenia i rehabilitacji osób starszych (we wczesnej i zaawansowanej starości) pozwalają naszemu zespołowi definiować rozwiązania wpływające na poprawę komfortu życia osób w wieku senioralnym. Poszczególne projekty są objęte umowami o poufności między podmiotami zaangażowanymi w ich realizację, dlatego też detale nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

Poszukujemy do współpracy producentów sprzętu ortopedycznego / medycznego, którzy byliby zainteresowani wytwarzaniem wyrobów w oparciu o know-how naszego zespołu (głównie: inteligenta kula ortopedyczna wspomagająca aktywność ruchową osób starszych) oraz jednostek zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań projakościowych dla seniorów w ich działalności medycznej oraz opiekuńczej (panel testów diagnostycznych związanych z profilaktyką starzenia, wytyczne dot. aranżacji przestrzeni medycznej przyjaznej dla seniorów).


Poznaj prezentera:

Anna Brzęska – Mikoda

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Geriatrycznym

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w spółce EMC Silesia sp. z o.o. prowadzącej Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończyła program MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, autor i menedżer wielu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych oraz samorządowych. Współpracownik Fundacji Pamięć i Pomoc im. Dr. Edmunda Gryglewicza w Katowicach.

PODZIEL SIĘ