Bakteryjne polimery dla medycyny

W Instytucie Katalizy I Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie realizujemy projekt FunBioMed sponsorowany przez NCBiR. Główne założenia projektu to: produkcja, biokatalityczna modyfikacja i charakterystyka bakteryjnych polimerów – polihydroksyalkanianów (PHA). Produkowane materiały będą badane pod kątem możliwości ich zastosowania w medycynie – jako opatrunki oraz pokrycia twardych implantów. Wykorzystujemy szereg metod biologiczno-chemiczno-fizycznych w procesie wytwarzania tych materiałów: fermentacje, katalizę z użyciem enzymów, hodowlę komórkową czy różnego typu obrazowanie. Więcej szczegółów można uzyskać na stronie projektu http://grupamacka.wixsite.com/funbiomed.

Oferta, czyli cel prezentacji

Zapraszamy do realizacji projektu studentów studiów licencjackich i magisterskich (biotechnologia, biologia, chemia, fizyka, ceramika, technologia chemiczna). Oferujemy ciekawą i interdyscyplinarną tematykę badawczą, które z pewnością zaowocuje w interesujące prace dyplomowe. Chętnych zapraszamy do kontaktu na adres ncguzik@cyfronet.pl.

Ponadto poszukujemy partnerów badawczych/biznesowych, którzy chcieliby rozwijać dalej tematykę zastosowania biozgodnych polimerów PHA w medycynie.


O Prezentującym

Maciej Guzik

Maciej Guzik

Działalność Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN dotyczy szeroko rozumianej katalizy oraz chemii fizycznej zjawisk zachodzących w układach powierzchniowych typu ciało stałe/gaz, ciecz/gaz i ciało stałe/ciecz z naciskiem na znaczenie owych zjawisk dla procesów katalitycznych i układów koloidalnych.

 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018