Alternatywna metoda molekularnej diagnostyki sepsy

Najbardziej poważnym zakażeniem systemowym jest sepsa. Mimo postępów w jej leczeniu, polegającym na wdrożeniu antybiotykoterapii i wprowadzeniu technologii podtrzymującej funkcje życiowe, wielu pacjentów umiera. Do tej pory złotym standardem diagnostycznym sepsy są hodowle krwi prowadzone w systemach automatycznych. Wadą tej metody opartej na hodowli krwi jest jej czasochłonność, sięgająca nawet kilku dni oraz niska czułość, która pozwala na wykrycie wzrostu drobnoustrojów tylko w 15-20% hodowli.

Wykrywanie bakterii we krwi jest trudne z uwagi na ich relatywnie małą ilość, a także z powodu stosowanej antybiotykoterapii, która zmniejsza szansę na ich wyhodowanie. Aby rozwiązać ten problem, podejmowane są próby wykorzystania kwasów nukleinowych jako markerów obecności drobnoustrojów we krwi. Czułość metod molekularnych jest znacząco wyższa niż metody oparte na hodowli. Metoda NGS jest zupełną nowością w diagnostyce sepsy.

Wyniki projektu będą miały zastosowanie na całym świecie. Przewidywany czas realizacji projektu to 3 lata.

Celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnej techniki molekularnej sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do badania próbek krwi pacjentów z klinicznymi symptomami sepsy oraz od zdrowych wolontariuszy.

Autorzy projektu oczekują współpracy w zakresie finansowania dalszych badań lub zakupu licencji na wynalazek.


Poznaj prezentera:

Tomasz Gosiewski

Tomasz Gosiewski

Z wykształcenia biolog molekularny. Stopnie naukowe z doktora i doktora habilitowanego uzyskane w dziedzinie nauk medycznych. Naukowe zainteresowania dotyczą molekularnej diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń oraz roli mikrobiomu w przebiegu chorób człowieka.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ