Strona główna O Nas

O Nas

Misja Fundacji Klaster LifeScience Kraków

W celu lepszego wykorzystania potencjału inicjatywy Klaster LifeScience, podjęcia wyzwań stojących przed Bio- Regionem Małopolska oraz efektywnego wykorzystania szansy rozwoju w obszarze life science i biotechnologii została powołana Fundacja Klaster LifeScience w Krakowie.

Fundacja, posiadając osobowość prawną, jako członek „Innowacyjnego Klastra” równocześnie pełni rolę lidera i koordynatora tego przedsięwzięcia.

Misja

  • Tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób oraz instytucji – przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych, otoczenia biznesu oraz władz lokalnych w Małopolsce.
  • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych jednostek badawczo-rozwojowych.
  • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Wizja

Rola Fundacji definiowana jest na trzech poziomach odniesienia:

  • W Regionie: Fundacja aktywnie realizuje założenia polityki rozwoju Regionu Małopolska w obszarze life science i biotechnologii – jest w tym zakresie partnerem i narzędziem władz lokalnych i regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i inicjatywami, z którymi możliwa jest realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Regionu Małopolska oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności;
  • W Polsce: Fundacja jest rozpoznawana i doceniana, jako partner w realizacji polityki państwa w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz jako lider wspólnych przedsięwzięć, których celem jest wzmacnianie i rozwój bio-regionów w Polsce. Współpracuje w tym zakresie z władzami i instytucjami państwowymi oraz z przedstawicielami innych bio-regionów w Polsce, w tym z władzami regionalnymi i instytucjami otoczenia biznesu;
  • Globalnie: Fundacja jest rozpoznawana i identyfikowana, jako rzetelny partner w projektach i przedsięwzięciach dotyczących innowacyjności w obszarze life science (od badań po marketing produktów) oraz dotyczących rozwoju współpracy; Głównymi atutami Fundacji w tym kontekście są potencjał i kompetencje Partnerów oraz zorganizowana sieć współpracy w Regionie i w Polsce;

Misja i sposób działania Fundacji zapisane zostały w Statucie Fundacji.

Statut Fundacji Klaster LifeScience Kraków