Rusza kolejna edycja warsztatów naukowych ADAMED SmartUP Academy!

Już 28 stycznia br. odbędą się pierwsze warsztaty naukowe w ramach ADAMED SmartUP Academy.

W okresie najbliższych kilku miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną warsztaty naukowe dla młodych pasjonatów biochemii, chemii, fizyki czy medycyny. Aby wziąć w nich udział wystarczy mieć 15-19 lat i w kilku zdaniach przekonać komisję o swojej motywacji do pogłębiania wiedzy.

ADAMED SmartUP Academy to program specjalnych warsztatów naukowych skierowanych do młodzieży w wieku od 15-tu do 19-tu lat. W tym roku zorganizowana zostanie druga edycja projektu.

 

ADAMED SmartUP

W ramach zaplanowanych działań ADAMED SmartUP Academy zrealizowane zostaną dwudniowe praktyki naukowe o tematyce: biochemia, medycyna, fizyka, chemia oraz kilkugodzinne warsztaty, które odbędą się we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Dla osób chcących wziąć udział w zajęciach, na stronie www.adamedsmartup.pl, poza informacjami dotyczącymi poszczególnych wydarzeń, udostępniony został formularz aplikacyjny.

Daty i miejsca warsztatów tegorocznej edycji:

Wybierz swój temat i miejsce spotkania:

Warsztaty weekendowe:
Warsztaty organizowane we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie:

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz filmy z kanału ADAMED SmartUp Academy:


ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

ADAMED SmartUP Academy to projekt mający na celu popularyzację przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wśród młodych adeptów nauki, których chcemy zachęcić do rozwijania swoich pasji. Wierzymy, że nasze działania pozwolą nastolatkom doskonalić się w interesujących ich obszarach, a w konsekwencji, w przyszłości, stać się liderami polskiej innowacyjnej gospodarki – powiedziała Katarzyna Dubno, Członek Zarządu Fundacji Grupy Adamed.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed , której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.
Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Aktualnie zatrudnia 1600 osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.


 

PODZIEL SIĘ