Nowe możliwości bardziej skutecznego dopasowania terapii farmakologicznej i dietetycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta

Pierwsza KONFERENCJA nt. wprowadzania do praktyki osiągnięć medycyny precyzyjnej i personalizowanej – o skutecznym leczeniu dobranym do potrzeb pacjenta.

Dzięki postępom biologii molekularnej stale pojawiają się nowe możliwości bardziej skutecznego dopasowania terapii farmakologicznej i dietetycznej do indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadkach takich chorób, jak rak piersi czy okrężnicy personalizacja procesu leczenia jest już powszechnie przyjęta. Jednak w odniesieniu do wielu innych nowotworów, chorób metabolicznych czy neurologicznych, personalizacja leczenia dopiero się zaczyna.
Konieczne są zmiany w strukturach ochrony zdrowia, reorganizacja prac badawczo-rozwojowych w przemyśle farmaceutycznym, zrewidowanie standardów oceny pod kątem medycznym i ekonomicznym oraz współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi – lekarzami, pacjentami, ubezpieczycielami, przywódcami politycznymi i przemysłem. Porozumienie wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej jest niezbędne do wypracowania sposobów pokonywania możliwych ograniczeń, a w konsekwencji – poprawienia jakości życia pacjentów.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą europejscy eksperci – prof. Gerard Siest oraz prof. Giovanni Scapagnini. Swoją obecnością zaszczycą nas również prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dr hab. Małgorzata Malczewska-Malec, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med. Maria Załuska a także prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, lekarz specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej oraz prof. dr hab. n. med.
Maria Sąsiadek, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

W programie konferencji:

  • prof. Gerard Siest (przewodniczący European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy) „Pharmacogenomics the best example for improving personal therapy and personal health”

  • prof. Giovanni Scapagnini (Zakład Medycyny i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Molise, Campobasso, Włochy) „Światowe trendy w nutrigenetyce i nutrigenomice oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania”

  • prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska (Pracownia Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”) „Diagnostyka genetyczna w rozpoznaniu celiakii – szanse i zagrożenia”

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, (Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Katedra Chorób Metabolicznych CM UJ) „Genetyczne podłoże cukrzycy – możliwość zindywidualizowania terapii pacjentów”

  • prof. dr hab. n. med. Maria Załuska (IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii) „Podłoże genetyczne chorób psychicznych – czy możemy skutecznie przeciwdziałać? Farmakogenomika w leczeniu chorych psychiatrycznych”

  • dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. UJ, (Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, MCB UJ, Zakład Biochemii Klinicznej CM UJ) „Interakcje indywidualnego genomu z dietą w leczeniu otyłości”,

  • dr hab. Małgorzata Malczewska-Malec, prof. UJ (Zakład Biochemii Klinicznej CM UJ) „Rola kwasów tłuszczowych w leczeniu zaburzeń lipidowych i prewencji chorób układu krążenia”

  • prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński  (Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny) „Personalizacja oparta o ocenę genotypów w prewencji i leczeniu raka piersi”

  • Czy w Polsce jest już czas na wprowadzenie niektórych osiągnięć medycyny spersonalizowanej? – dyskusja.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum pod patronatem Małopolskiego Centrum Biotechnologii.
DATA I MIEJSCE: 

12 grudnia 2015, Life Science Park – Jagiellońskie Centrum Innowacji, budynek C, ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków

OPŁATY I INFORMACJE DODATKOWE:
Koszt uczestnictwa – 120 zł/brutto/
Opłatę należy wnosić na konto: 26 1240 6218 1111 0010 6509 3334, DF Medica, ul. Gubinowska 37, 02-956 Warszawa, tytułem: Udział w konferencji 12/12/15
BIURO KONFERENCJI i INFORMACJE:
Iwona Misiak – tel. +48 533 388 205, mail: konferencja@dfmedicapolska.pl