Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  zapraszają na:


IX Krakowską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne problemy chorób zakaźnych”.


 

Odbędzie się ona 16 stycznia 2016 roku, od godz. 9.00 w Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232. Udział w konferencji jest  bezpłatny.

Program konferencji składa się z kilkunastu wykładów przypisanych trzem głównym blokom tematycznym:

  • Zakażenia wirusowe
    Przewodniczą: Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak, Waldemar Halota
  • Zakażenia u dzieci i dorosłych, możliwości terapii i zapobiegania.
    Przewodniczą: Anna Boroń, Magdalena Marczyńska, Alicja Wiercińska-Drapało
  • Zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, medycyna podróży
    Przewodniczą: Andrzej Horban, Sławomir Pancewicz.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia:

http://www.jmjbiznes.pl/ix-krakowska-konferencja-naukowo-szkoleniowa-wspolczesne-problemy-chorob-zakaznych/

Patronat honorowy nad imprezą sprawują:  Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, prof. Tomasz Grodzicki – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM   oraz prof. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

PODZIEL SIĘ