ecb2016

Europejski Kongres Biotechnologii to najważniejsza impreza sektora biotechnologii w Europie

Kongres odbywa się w cyklu 2-letnim w Europie – ostatnie dwie edycje kongresu miały miejsce w Stanbule (2012) i w Edynburgu (2014). Po raz pierwszy kongres odbędzie się w tym roku w Polsce, w Krakowie. Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników, w tym przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz farmaceutycznych,
reprezentanci instytucji rządowych i regulacyjnych, dostawcy sprzętu laboratoryjnego i medycznego, specjaliści w dziedzinie oprogramowania, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, doradcy inwestycyjni, prasa branżowa i inni.
Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii, w tym: biotechnologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biofarmacja, bio-processing, bioinżynieria, komórki macierzyste, genomika, fizjologia drobnoustrojów, produkcja białek rekombinacyjnych, syntetyczna biologia, biokataliza, inżynieria biochemiczna, biodegradacja, biotechnologia roślin, ochrona środowiska, zielona biotechnologia, technologia żywności, biopaliwa, a także kwestie związane z prawami własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi w biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe.

Oferta specjalna dla uczestników z Polski.

Miło nam poinformować, że polscy uczestnicy oraz polskie firmy z branży life science otrzymają prawo do specjalnej zniżki na udział w kongresie i jego wystawie towarzyszącej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania specjalnego linku rejestracyjnego: ecb2016@targi.krakow.pl

Informacje i rejestracja:Register

Do 29 lutego 2016 można przesyłać abstrakty prezentacji ustnych. Lista tematów prezentacji obejmuje następujące pozycje:

 • Antimicrobials
 • Biocatalysis and enzyme engineering
 • Bioeconomy and public perception
 • Biofuels, biochemicals and bioenergy
 • Bioprocessing and engineering
 • Bioremediation and biodegradation
 • Bioseparations
 • Biotherapeutics and vaccines
 • Diagnostic tools and biomarkers
 • Downstream processing
 • EFB-AFOB joint event
 • Environmental biotechnology
 • General biotechnology
 • Genome editing
 • Genomics
 • Genomics of cereal crops
 • Glycobiotechnology
 • Highlight event – Bioeconomy and biobusiness
 • Highlight event – Cellulosome and beyond
 • Highlight event – Patenting in biotechnology
 • Industrial biotechnology
 • Mammalian cell factories
 • Mass spectrometry in biotechnology
 • Metabolic modelling and engineering
 • Metagenomic applications
 • Microbial cell factories
 • Microbial response to stress
 • Molecular tools and bioinformatics
 • Nanobiotechnology
 • Nucleic acid technologies
 • Plant biotechnology
 • Polymer biotechnology
 • Protein and antibody engineering
 • Proteomics
 • Recombinant protein production and purification
 • Stem cells and gene therapy
 • Synthetic biology
 • Systems biology
 • Tissue engineering
 • Wastewater treatment
 • Yeast and filamentous fungi

Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków, ulilca Galicyjska 9, 31-586 Kraków. Wszelkich informacji udziela Biuro Kongresu  tel.12.644.59.32; 12.644.12.70.

 

PODZIEL SIĘ