Co łączy Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Jagiellońskim Centrum Innowacji? Niewątpliwie fascynacja nauką i wspinanie się po szczeblach międzynarodowej kariery badawczej. Dlaczego więc nie połączyć tych dwóch niesamowitych instytucji? Dokładnie tym tropem podążono i już w 2013 roku powstało Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech. Nawiązanie współpracy miało na celu przede wszystkim stworzenie ośrodka skupiającego naukowców, który będzie odznaczał się wysokim poziomem prowadzonych badań, ale także pozwoli na wdrożenie przełomowych pomysłów do przemysłu. Na czym to wszystko polega i co właściwie dzieje się wewnątrz tej napędzanej wiedzą machiny?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że w 2014 roku fakt współpracy został zauważony i doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało dla Konsorcjum status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych (w skrócie KNOW). Dzięki temu Cell-Mol-Tech został objęty dofinansowaniem, które daje jeszcze więcej możliwości, a przede wszystkim wspiera młodych, ambitnych, pomysłowych naukowców.
Na pomoc mogą liczyć studenci na każdym etapie swojej kariery naukowej. Studiując na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii codziennie mijamy sale, lub uczestniczymy w zajęciach, gdzie korzysta się ze sprzętu finansowanego ze środków pozyskanych przez Konsorcjum. Doposażenie pracowni i finansowanie licznych zaawansowanych kursów to nie są jedyne zalety. Wsparcie finansowe otrzymują również koła naukowe działające przy WBBiB: „Mygen”, „Nobel” oraz „N.zyme”. Sam tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego jest ogromną promocją i wyróżnieniem na czym korzysta przede wszystkim Uczelnia.

Studenci – bierzcie się do pracy!

Jesteś ambitny? Masz ciekawy pomysł na badania, pracę magisterską? Być może to jest pomoc, której szukasz. Wystarczy namówić swoich znajomych do współpracy, stworzyć zespół i wspólnie starać się o fundusze, które mogą sięgać nawet 10 000 złotych. Brzmi, jak dobry wstęp do kariery naukowej. Jak wiele zmieni fakt, że dzięki Konsorcjum Cell-Mol-Tech możliwe stają się płatne staże (zarówno krajowe, jak i zagraniczne), a także organizowane są różne szkolenia i warsztaty? Tworzone są konkursy na najlepsze prace magisterskie. Konkurs – bo są nagrody: finansowa oraz odbycie płatnego stażu. Jak można łatwo zauważyć, wsparcie pieniężne tylko czeka na wybitne umysły. Jedynym czynnikiem limitującym, by skorzystać z funduszy Konsorcjum jest kreatywność.

Doktoranci i Doktorzy także mogą liczyć na pomoc.

Jak już wspomniano, o wparcie finansowe można ubiegać się na każdym etapie kariery naukowej. Doktoranci mogą starać się o finansowanie własnego projektu badawczego, które może wynieść nawet 30 000 złotych. Mogą także liczyć na stypendia naukowe, które są wyższe niż przyznawane studentom studiów licencjackich czy magisterskich. Wnioski także rozpatrywane są w innych aspektach: zwraca się szczególną uwagę na prowadzone prace eksperymentalne i ich wyniki opublikowane w międzynarodowych czasopismach. Co zrobić po osiągnięciu tytułu doktora? Dzięki powstaniu Konsorcjum, corocznie, na WBBiB istnieje możliwość zatrudnieniu kilku młodych naukowców w ramach stażu doktorskiego. Mogą oni prowadzić swoje badania a także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc zajęcia ze studentami.

Widzimy pewną zależność: stworzono Konsorcjum, zauważono i doceniono je, a dzięki wsparciu mogą kształcić się młodzi utalentowani ludzie, ich kariera nabiera tempa. To wszystko tworzy społeczność naukowców i jest nadzieją, że naukowiec też może liczyć na lepszy start. Tylko od nas zależy, czy z tej pomocy skorzystamy.

Chcecie wiedzieć więcej? Kliknijcie w linki poniżej! Znajdziecie tutaj też krótki film promujący Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii zrealizowany dzięki finansowaniu z projektu.

Cell-Mol-Tech - maszyna napędzana wiedzą

Cell-Mol-Tech - maszyna napędzana wiedzą

Artykuł popełniła
Sylwia Siadul