team of successful smiling young business people

Portal Biotechnologia.pl został fundatorem nagrody w konkursie na Najlepszą prezentację przedstawioną w ramach LSOS 2015. 

Przedmiotem nagrody jest: publikacja tekstu mertorycznego o objętości ok. 7000 tys. znaków wraz z grafiką w najbliższym wydaniu kwartalnika „Biotechnologia” tj. 1/2016, pakiet obejmuje dodatkowo emisję na portalu www.biotechnologia.pl.

Wartość nagrody: 3000 zł netto

Nagrodę przyznaje jury w składzie: przedstawiciele biotechnologia.pl; przedstawiciel Klastra LifeScience Kraków.

PODZIEL SIĘ