Zrównoważone rolnictwo i żywność

W coraz większym stopniu zwracamy uwagę na żywność w kontekście zdrowia i jakości życia

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz produkcji żywności są jednym największych wyzwań stojących przed nauką i biznesem, wywołanych dynamicznym wzrostem liczby ludności, zmianami w sposobie i strukturze spożycia żywności oraz nadal nierozwiązanym problemem głodu na planecie. Zachowanie równowagi w dłuższej perspektywie musi odnosić się do czterech elementów: zapewnienia ekonomiki, zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym dbałości o zdrowie i jakość życia oraz dbałości o stan środowiska naturalnego.

Jak uwzględnić wszystkie te elementy w jednym produkcie? Jakie technologie pozwalają bezpiecznie zwiększać poziom produkcji, a jakie zmniejszać wielkość strat produkcji rolnej i spożywczej? Czy tradycyjne metody zostaną zastąpione, czy tylko uzupełnione o nowe możliwości produkcji i przetwórstwa? Czy masowa produkcja może być jednocześnie ekologiczna i naturalna?

W coraz większym stopniu zwracamy uwagę na żywność w kontekście zdrowia i jakości życia – wiemy, że aby przeżyć, nie wystarczy jeść – trzeba jeść świadomie produkty, które dodają i energii i zdrowia, produkowane w sposób, który nie niszczy środowiska. Aby to było możliwe, potrzebna jest wiedza i współpraca angażująca wiele dziedzin nauki, biznesu, a także kultury.


Lider sesji: Hubert Kardasz

Hubert Kardasz
 
https://intermag.pl
 


 

50min

Sala Dunajec