Zbigniew Nawrat

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Zbigniew Nawrat, naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Fizyk teoretyk z wykształcenia, doktorat ze sztucznego serca, habilitacja z robotyki chirurgicznej, profesor Instytutu Protez Serca FRK (Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi www.frk.pl), adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii SUM. Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD ratują od 25 lat pacjentów. Jest ojcem robota chirurgicznego Robin Heart. Jest prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (www.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalroboticsreports.pl).