Wyzwanie

Prezentacje zagadnień, dla których warto szukać rozwiązań na zewnątrz własnej organizacji

Propozycja dla firm i instytucji, które w ramach swojej działalności spotykają się z ważnymi dla nich zagadnieniami, które wymagają kreatywnego rozwiązania, nowego podejścia czy unikalnych kompetencji: słowem uzasadniają poszukiwanie rozwiązania na zewnątrz własnej organizacji.

Otwarcie się na pomysły z zewnątrz jest korzystne z wielu powodów, a jednym z ważniejszych jest wyłączny dostęp i możliwość wyboru pośród wielu rozwiązań – niektóre z nich będą podsuwać nowy schemat myślenia na sposób definiowania problemu.

Zapraszamy do składania wstępnych propozycji wyzwań, których formalne ogłoszenie i prezentacja nastąpi podczas LSOS 2018 w sesji WYZWANIA. Ogólne zasady współpracy:

  • Wstępną propozycję WYZWANIA przyjmujemy w formie abstraktu na formularzu dostępnym na stronie www. Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim.
  • Ustalamy szczegóły i zasady współpracy, w tym regulamin konkursu oraz aspekty prawne dotyczące zachowania poufności informacji (Challenge Program i Umowa Partnerska).
  • Przed imprezą LSOS2018: uruchamiamy kampanię informacyjną anonsującą WYZWANIE – informujemy o temacie, Partnerze oraz ogólnych zasadach udziału.
  • Podczas LSOS2018: Partner prezentuje kontekst, a następnie przedstawia szczegóły WYZWANIA, jako problem, którego rozwiązaniem jest zainteresowany.
  • Po imprezie LSOS2018: pełny tekst i warunki wyzwania są promowane w mediach Klastra LifeScience Kraków, w tym na stronie http://lifescienceopenspace.pl/, zgodnie z ustalonym programem.
  • Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas oficjalnego wydarzenia organizowanego przez Fundację we współpracy z Partnerem.
  • Fundacja pomaga i pośredniczy w realizacji przedsięwzięcia, w tym pośredniczy w kontaktach pomiędzy stronami, przyjmuje i zbiera propozycje rozwiązań oraz dba o jakość relacji, transparentność i standardy prawne.