Start-Up Scena

Sala Dunajec

Pośród wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć nowe przedsięwzięcia biznesowe oparte na innowacjach technologicznych (jak również nie technologicznych) są te dotyczące właściwego miejsca i sposobu pokazania się w celu nawiązania korzystnych relacji z potencjalnymi partnerami. Słaby kontakt z funduszami oraz małe umiejętności i doświadczenie w promowaniu idei startupu są głównymi barierami zarówno na starcie, jak i w dalszych etapach rozwoju. Pomysłodawcy muszą umieć i chcieć  nawiązywać bezpośrednie relacje z inwestorami, Aniołami Biznesu, Seed Funds oraz VC, nawet jeżeli nie są jeszcze gotowi na poważną rozmowę o inwestycji. Wczesny kontakt z ludźmi, którzy znają branżę, rynek, bariery i możliwości może być zarówno elementem przygotowania, jak i weryfikacji idei startupu. Starterzy muszą trenować i rozwijać kompetencje w zakresie prezentowania idei swojego biznesu, a tego nie da się osiągnąć, bez wielokrotnego prezentowania swojego pomysłu w różnych okolicznościach i kontekstach.

Prezentacje StartUpów mają więcej niż jeden cel: pozwalają uzyskać opinię osób trzecich na pomysł, który autorowi zawsze wydaje się być niezwykły; sygnalizują na rynku ciekawe przedsięwzięcie, wokół którego potrzeba ciągle budować właściwą aurę i zainteresowanie, czy też  pozwalają pozyskać partnerów do dalszego działania, zarówno z wkładem finansowym, jak i merytorycznym.

Otwieramy etap dla startupów, aby umożliwić im sprawdzenie pomysłu, spotkanie z właściwymi ludźmi i nawiązanie efektywnych relacji, także z inwestorami.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na najlepszą prezentację biznesową, w którym nagrodą jest dalsza promocja StartUpu przed międzynarodowym panelem VC podczas sesji Dragons na konferencji „LSBC LifeScience Investments”.


Lider sesji: Roland Kozlowski

Roland Kozłowski
 
http://www.lsbc.pl
 


 

1h50min

Sala Dunajec