Start-Up i Fundusze

Przedstawienie swojego projektu, prototypu, produktu

Propozycja dla projektów, nowych przedsięwzięć biznesowych i start-up’ów, będących w fazie rozwoju i poszukujących partnerów biznesowych (wspólników), inwestorów, doradców lub kontrahentów, dzięki którym wprowadzą swój projekt na dalszy etap rozwoju. Prezentację można połączyć ze stoiskiem DEMO w celu zademonstrowania swojego produktu, prototypu, schematu.

Prezentacje i stoiska Start-Up i Fundusze dobierane są wg kryterium:

  • zgodności z tematami LSOS 2018 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”;
  • zgodności z celem ogólnym LSOS – współpraca, pozyskanie partnerów.

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2018 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia Prezentacji i Stoisk DEMO wybrane na podstawie abstraktów, które spełniają kryterium:

  • fazy rozwoju: na rynku poniżej 3 lat lub inkubacja (pre-seed);
  • cel szczegółowy: wybrany konkretny charakter współpracy.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji dotyczących potrzeb rozwoju firmy. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA Start-Up i Fundusze.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2018 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w kategorii StartUp i w kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords oraz portale LinkedIn i Facebook.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja publikowana będzie w obydwu językach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1-szego października 2018 roku. Ilość prezentacji jest ograniczona.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.