Start-Up Essentials

Kluczowe czynniki rozwoju startupów

Dynamiczny wzrost liczby StartUp’ów technologicznych nie jest tak widoczny w sektorze life science, który z natury rzeczy stawia wyższą poprzeczkę: innowacje oparte są o wiedzę wysoce specjalistyczną, często angażują wymagające sprzętowo badania laboratoryjne, czas rozwinięcia i wdrożenia innowacji jest dłuższy, a nakłady na wdrożenie oraz ryzyko niepowodzenia wyższe. W tym obszarze istnieje duży potencjał rozwoju, ale również duże potrzeby wsparcia na starcie i podczas rozwijania działalności przedsiębiorczej. Silną stroną sektora są już dostępne zasoby laboratoryjne i wyposażenie, rozwinięta działalność naukowa, oraz duża liczba naukowców i studentów.

Nadal istnieje jednak wiele barier i potrzeb dotyczących kompetencji środowisk startupowych, o których będzie można usłyszeć i ew. zareagować podczas sesji:

  1. zbyt mało dobrych przykładów – potrzeba uczenia się od ludzi sukcesu, przedstawicieli firm, które osiągnęły sukces na miarę światową,
  2. słaby kontakt z funduszami – potrzeba nawiązywania bezpośrednich relacji z inwestorami: „aniołami biznesu”, Seed Funds oraz VC, którzy znają branżę, rynek, bariery i możliwości, ponieważ już tą drogę przeszli,
  3. małe umiejętności i doświadczenie w promowaniu idei startupu – potrzeba rozwijania kompetencji w zakresie prezentowania idei biznesu,
  4. zbyt późne rozpoczynanie działalności biznesowej – potrzeba wczesnego przygotowywania się do uruchomienia biznesu na długo przed faktycznym działaniem,
  5. brak umiejętności marketingowych, w tym w szczególności umiejętności sprzedaży – potrzeba rozwijania świadomości i kompetencji w zakresie marketingu i sprzedaży,
  6. brak zasobów na start – potrzeba rozwijania kontaktów i zdolności pozyskiwania zasobów do rozwoju pomysłu czy biznesu,
  7. zbyt duża ilość pomysłów oderwanych od realiów rynkowych – potrzeba weryfikowania pomysłów w odniesieniu do realnych potrzeb potencjalnych użytkowników;

Każdy startup potrzebuje w fazie rozwoju i inwestycji „sprzedać się” na rynku – potrzebuje partnerów, dzięki którym przetestuje produkt, zbuduje sieć sprzedaży, wejdzie na nowe rynki itp. Zawsze też potrzebuje inwestora, który wyłoży pieniądze na dalszy rozwój. Dotarcie do właściwych osób, zbudowanie bazy kontaktów i nawiązanie skutecznych relacji jest wyzwaniem, które stoi przed każdym startupem. Efektywna współpraca osób i instytucji funkcjonujących w ramach jednego ekosystemu innowacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla rozwoju startup’ów.


Lider sesji: Kazimierz Murzyn

Kazimierz Murzyn
 
https://lifescience.pl
 


 

1h10min

Sala Dunajec