Nanotechnologia

"Nano Means big!" - tylko nasza wyobraźnia wyznacza granicę na wykorzystanie nanotechnologii

Na początku XX wieku niemiecki chemik i bakteriolog Paul Ehrlich opracował koncepcję „magicznego pocisku” wypełnionego lekiem, który po podaniu człowiekowi miał trafiać bezpośrednio w chorobowo zmienione miejsce, nie czyniąc przy tym samemu szkody dla organizmu. W ten sposób powstały pierwsze podwaliny współczesnej chemoterapii. Pół wieku później Richard Feymann, 29 grudnia 1959 roku na Caletchu wypowiedział swoje słynne słowa: „Tam na dole jest ciągle dużo miejsca”. Niedługo później, bo już w latach 60-tych Alec Bangham opisał samoorganizujące się pęcherzykowate struktury zbudowane z fosfolipidów i nazywał je liposomami, jednocześnie snując wizję zastosowania ich jako nanokapsułki zamykające w swoim wnętrzu leki. Tak zaczęła się wielka przygoda naukowców z nanotechnologią – nauką zajmującą się procesami, materiałami oraz zjawiskami na poziomie atomowym i cząsteczkowym. W chwili obecnej nanotechnologia znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki takich jak elektronika, inżynieria materiałowa, budownictwo czy w końcu w szeroko pojętej dziedzinie nauk life science.

Obecnie coraz więcej firm, zarówno małych start-upów biotechnologicznych jak i dużych koncernów zauważa ciągle rosnący potencjał zastosowania nanotechnologii. Stosowana jest ona między innymi w innowacyjnych systemach dostarczania leków, diagnostyce medycznej, teranostyce czy wreszcie w implantologii. Szczególnie istotne dziś wydaje się wykorzystanie nanotechnologii w opracowaniu innowacyjnych nanonośników leków pozwalających przede wszystkim na poprawę parametrów farmakokinetycznych jak i farmakodynamicznych zamkniętych w ich wnętrzu substancji czynnych. Co więcej, bardzo często zastosowanie tego typu nośników pozwala na zmniejszenie efektów ubocznych powodowanych przez substancje czynne i przekłada się tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa leku. Nanonośniki znalazły zastosowanie w różnych formach podania leków, począwszy od doustnych, po naskórne, a kończąc na formach dożylnych.

Nie tylko formy, ale i cele terapeutyczne stawiane nanonośnikom są różne. Wydaje się, że szczególnie duży potencjał mają one w terapii chorób onkologicznych, a szczególnie w terapii guzów litych. Jest to związane z ich tendencją do akumulacji nanonośników w okolicach tkanki nowotworowej. Nanotechnologia, to nie tylko nanośniki, znajduje ona także zastosowanie w branży farmaceutycznej przy tworzeniu implantów pokrytych np. warstwą przeciwbakteryjną, innowacyjnych opatrunków czy wreszcie czynników diagnostycznych.
Dziś nanotechnologia wychodzi poza laboratoria i możemy coraz częściej spotkać ją w naszym codziennym życiu. Pojawia się w naszych kosmetykach, gdzie bardzo często cenne substancje zamykane są w nanokapsułkach, które pozwalają na zwiększenie ich biodostępności. Farbach gdzie nanocząstki dodawane są jako substancje o właściwościach przeciwgrzybicznych. Czy wreszcie w innowacyjnych suplementach diety.

Dziś tylko nasza wyobraźnia wyznacza granicę pozwalającą na wykorzystanie nanotechnologii i śmiało możemy powiedzieć że „Nano means big!”.


Lider sesji: Dominik Lipka

Dominika Lipka
 
https://www.synthosgroup.com
 


 

50min

Sala Wisła