MedTech

Jakie wyzwania stoją przed MedTech? Warto wiedzieć dokąd zmierzamy i jak mądrze z tego korzystać

Technologie medyczne w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W węższym ujęciu, prezentowanym podczas sesji MedTech, technologie te obejmują różnego rodzaju „urządzenia związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi)”.

Dynamiczny rozwój sektora MedTech napędzany jest z jednej strony potrzebami, tj. rosnącą liczbą wyzwań związanych z rozwojem cywilizacyjnym, a z drugiej rozwojem różnego rodzaju technologii, które znajdują zastosowanie w procedurach, urządzeniach i wyrobach medycznych.

W rozwoju technologii medycznych pokłada się wielkie nadzieje na rozwiązanie problemów narastających w szerokim spektrum opieki zdrowotnej, ale też w takich dziedzinach, jak zarządzanie zdrowiem, ekonomika, polityka, czy zrównoważony rozwój.

Jak zmieniają się, dzięki nowym technologiom, sztucznej inteligencji, cybernetyce, czy telekomunikacji, niektóre kompetencje procesu leczenia w trybie ambulatoryjnym, poradni przyszpitalnej, poradni specjalizacyjnej czy leczenia domowego? Jakie wyzwania podejmie inżynieria biomedyczna – pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym?

Technologie medyczne przestały być domeną działalności szpitala i stały się kluczowym składnikiem codziennego życia każdego z nas. Liczba urządzeń i wyrobów medycznych w naszym bezpośrednim otoczeniu będzie stale wzrastać. Warto wiedzieć dokąd zmierzamy i jak mądrze z tego korzystać.


Lider sesji: Izabela Czeremcha

Izabela Czeremcha
 
http://www.medsilesia.com
 


 

1h50min

Sala Kameralna