Marcin Krzykawski

Real Research

Marcin Krzykawski – magister biotechnologii ukończonej na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizował doktorant w Katedrze Immunologii CM UJ, prezes zarządu Real Research Sp. z o.o. Pracował jako PI (Principal Investigator) w projekcie badawczym dotyczącym receptora TRPV1. Latem 2009 r. otrzymał stypendium CNIO (hiszpański Narodowy Instytut Badań nad Rakiem) i spędził 2 miesiące pracując nad resweratrolem przy użyciu hybrydy PET/CT. Na realizację pracy doktorskiej jako PI otrzymał grant Ventures przyznawany przez FNP (Fundacja Polskiej Nauki) oraz nagrodę w konkursie Inter (FNP). Uczestniczył w szkoleniach takich jak: Ignite Cambridge University Business Training – szkolenie biznesowe organizowane przez Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge), Kaufmann FastTrack (szkolenie biznesowe realizowane przez Fundacje Kauffmana), Team management (szkolenie prowadzone przez Susanne Marx z zarządzania grupą badawczą) i inne. Marcin pracował również nad bioskładnikami 3D koncentrującymi się na biomateriałach do bioprintingu 3D. Ten projekt zaowocował rozwojem projektu LifeGel. Nadzorował i realizował udział Spółki w programie SkaleUp PARP – w ramach Akceleratora Idea Global. Obecnie rozwija spółkę Real Research wraz z funduszem inwestycyjnym Augere Health Food Fund w ramach programu BRIdge Alfa NCBR.