Magdalena Marciniak

Selvita

Magdalena dołączyła do zespołu R&D Selvity w 2015 jako Business Alliance Manager, łącząc wykształcenie naukowe z szerokim doświadczeniem biznesowym.

Obecnie jest odpowiedzialna za kontakty partneringowe dotyczące portfolio onkologicznego Selvity prowadząc rozmowy z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi oraz potencjalnymi inwestorami.

Dotychczas Magdalena uczestniczyła w negocjowaniu oraz koordynowaniu współprac z H3 Biomedicine, Merck KGaA, Nodthera oraz Leukemia & Lymphoma Society.

Dodatkowo Magdalena jest odpowiedzialna za nawiązywanie współprac ze środowiskiem akademickim oraz transfer wiedzy pomiędzy instytucjami naukowym, a Selvitą.

Magdalena ukończyła kierunek Technologii Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, oraz Zarządzanie na tej samej Uczelni. Dodatkowo odbyła kilkumiesięczne stypendium na Uniwersytecie Kopenhaskim, gdzie uczestniczyła w kilku interdyscyplinarnych projektach badawczych z obszaru nauk o życiu. Magdalena jest współautorem kilku publikacji oraz posterów.

Bogata praktyka badawcza oraz biznesowa sprawia, że Magdalena jest doświadczonym managerem w obszarze FMCG, retail market oraz procesów produkcyjnych.