Magdalena Jezierska-Zięba

Kancelaria Kondrat i Partnerzy

Magdalena Jezierska-Zięba jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej, w którym w 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Jest rzecznikiem patentowym oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych.

Jest współautorem siedmiu patentów.