Łukasz Salwarowski

Manko

Łukasz Salwarowski jest prezesem stowarzyszenia Manko i redaktorem naczelnym Magazynu Głos Seniora wydawanego przez stowarzyszenie. Aktualnie jego działalność skupia się na następujących projektach: Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, Stop Manipulacji – Nie kupuj na Prezentacji! oraz Patriotyczny Głos Seniora.