Karolina Tkaczuk

Ardigen

Karolina Tkaczuk ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej w Centrum Kształcenia Międzynarodowego i otrzymała tytuł magistra biotechnologii, w specjalności biochemia techniczna. Później uzyskała tytuł doktora w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Odbyła staż podoktorski na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Virginii w Charlottesville, USA, gdzie pracowała w zespołach zajmujących się projektami związanymi ze strukturalną genomiką oraz biologią strukturalną. Od roku 2014 zajmuje się biznesem, początkowo w zewnętrznym centrum transferu technologii, gdzie pomagała naukowcom nawiązywać kontakty z inwestorami oraz uczestniczyła w komercjalizacji projektów naukowych i zajmowała się ochroną własności intelektualnej, będącej podstawą licznych projektów z branży life science.

W rezultacie, rozpoczęła pracę z funduszem inwestycyjnym, operującym na rynku life science, gdzie odpowiadała za wyszukiwanie i ocenę inwestycji, a także uczestniczyła w rozwoju firm znajdujących się w portfolio funduszu. Od 2017 r. związana ze spółką bioinformatyczną Ardigen, gdzie pomaga budować relacje z klientami jako Business Development Director.