Karolina Jarosińska

ExecMind

Założycielka firmy headhunterskiej ExecMind pomagającej firmom z sektora Life Science / Medical oraz nowych technologii w rekrutacji kadry zarządzającej i eksperckiej / naukowej. ExecMind działa na terenie całej Europy i jest członkiem największych klastrów skupiających firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne i medyczne.

Karolina posiada ponad 14 lat doświadczeń w rekrutacji w Polsce i Europie.