Joanna Uchańska

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Prawnik IP & Life Science, radca prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Life Science & Healthcare Department Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym własności intelektualnej dla różnych branż, w tym biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, beauty, spożywczej, ochrony środowiska. Podczas swojej praktyki prowadzi także biznesowe doradztwo prawne dla dużych klientów polskich i zagranicznych, zajmując się prawem autorskim, prawem konkurencji, prawem reklamy. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych. Ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca: Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa) oraz obroniła pracę doktorską dotyczącą jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple. Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tematyce prawa własności przemysłowej, prawa reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.