Dominik Lipka

Synthos CARE

Studia magisterskie ukończył na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemii, natomiast doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Biotechnologii. Od 2015 roku związany z firmą Synthos S.A. w której obecnie jest Kierownikiem Działu R&D CARE. Wcześniej pracownik działów R&D firm farmaceutycznych jak i biotechnologicznych. Specjalista w dziedzinie nanobiotechnologii i systemów dostarczania substancji czynnych. Członek Europejskiego Towarzystwa ds. Nanomedycyny. Autor publikacji, patentów oraz wystąpień na konferencjach naukowych związanych z zastosowaniem innwoacyjnych systemów dostarczania leków.