Demo

Premierowe demonstracje nowych produktów i usług; prezentacje projektów finansowanych z funduszy

Propozycja dla firm, instytucji, zespołów projektowych planujących i przygotowujących premierowe demonstracje nowych, produktów i usług, a także prezentacje celów i rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych i prywatnych. Demo to również możliwość dotarcia z informacją do wybranych grup docelowych, jak również okazja do pokazania i przetestowania nowych rozwiązań i zebrania interesariuszy oraz informacji zwrotnej. Prezentacja DEMO może być połączona ze stoiskiem otwartym w części wystawowej przez cały czas trwania imprezy.

Prezentacje i stoiska DEMO dobierane są wg kryterium:

  • zgodności z tematami LSOS 2018 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”;
  • zgodności z celem LSOS – współpraca, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów.

Do prezentacji na podium podczas LSOS 2018 zostaną zakwalifikowane zgłoszenia Prezentacji DEMO i/lub Stoisk DEMO wybrane na podstawie abstraktów, które uzyskają najwyższą ocenę wg kryterium:

  • nowości: znany produkt, projekt, rezultat – premierowe przedstawienie produktu, projektu, rezultatu;
  • cel demonstracji: tylko informacja – zaangażowanie i interakcja.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów informacji nt. planowanych wydarzeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na LSOS2018 będą opublikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/kategorii DEMO i odpowiednich kategoriach tematycznych oraz będą promowane poprzez kampanię Google Adwords oraz portale LinkedIn i Facebook.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja publikowana będzie w obydwu językach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1-szego października 2018 roku. Ilość prezentacji jest ograniczona.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.