Biogospodarka

Współpraca w łańcuchu wartości, który z definicji nie ma końca.

Biogospodarowanie polega na wykorzystywaniu odnawialnych surowców biologicznych oraz konwersji tych surowców, ich pozostałości, produktów ubocznych i ubocznych strumieni odpadów, w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze i biopochodne produkty, usługi oraz energię. Wiemy już dzisiaj, że biogospodarowanie nie jest kolejnym modnym tematem rozmów ambitnych naukowców. To konieczność, bez której światowa gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w przyszłości – problem dotyczy zarówno dostępu do surowców, jak i pogarszającego się stanu środowiska i, co za tym idzie – jakości życia na ziemi.

Wiemy też, że biogospodarka powinna być rozwijana w kontekście zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającym na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, biodegradowalności i inteligentnej konsumpcji, wykorzystania innowacji oraz zmiany stylu życia i diety. Zachowanie, lub raczej odzyskanie środowiska dla człowieka wymaga zmian jeszcze wielu paradygmatów. Doświadczenie pokazuje jednak, że świadomość potrzeb w tym zakresie jest bardzo niska, choć trzeba również zauważyć postęp w tym zakresie.

Pionierzy biogospodarki zrozumieli już, że to nie tylko konieczność, ale również olbrzymi potencjał i szansa dla przedsiębiorczych i innowacyjnych osób. Sesja biogospodarka jest właśnie adresowana do Nich. Gdzie są szanse na rozwój? Z kim można lub trzeba wejść we współpracę, aby nie pozostać na marginesie zdarzeń? Jakie technologie będą odgrywać kluczową rolę w gospodarce przyszłości? Czy oto zawsze musi być technologia, czy można zyskać dzięki rozwiązaniom nie-technologicznym?

Trudno chyba znaleźć dzisiaj dziedzinę, która bardziej niż biogospodarka w obiegu zamkniętym otwierałaby możliwości korzystnej współpracy tak wielu osób i instytucji. Warto ustawić się we właściwym miejscu łańcucha wartości, który z definicji nie ma końca.


Lider sesji: Delfina Rogowska

Delfina Rogowska
 
https://www.inig.pl
 


 

1h10min

Sala Dunajec