Badania nad rozwojem leków

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej inicjatyw badawczych w obszarze nauk o leku oraz biotechnologii

Coraz więcej firm, zarówno globalnych koncertów farmaceutycznych czy spin-offów, dostrzega potencjał intelektualny i badawczy polskich jednostek akademickich i instytutów prowadzących innowacyjne badania nad lekami. Dodatkowo wsparcie organów rządowych oraz zmieniające się ustawodawstwo ma na celu wsparcie prowadzonych badań.

Polscy naukowcy mają coraz większe doświadczenie międzynarodowe, co pozwala wprowadzić modele pracy odpowiadające standardom zachodnim zarówno w firmach, jak i na uczelniach. Warto podkreślić też istotę badań klinicznych prowadzonych w Polsce oraz rolę lekarzy, którzy na co dzień walczą z chorobami. Ważnym czynnikiem jest też lepsze zrozumienie światowych trendów w rozwoju i komercjalizacji leków oraz rosnąca renoma polskiej branży life science na arenie międzynarodowej.

Celem sesji tematycznej dedykowanej badaniom nad rozwojem nowych leków w Polsce jest promowanie już istniejących oraz inicjowanie nowych działań, mających na celu badanie, opracowywanie i wytwarzanie nowoczesnych i innowacyjnych środków o działaniu terapeutycznym.

Do udziału w tej sesji tematycznej zapraszamy zarówno przedsiębiorców, jednostki badawcze, jak i indywidualnych naukowców zajmujący się badaniem i rozwojem technologii z zakresu chemii medycznej, biologii czy biotechnologii, którzy prowadzą badania na rozwojem nowych związków aktywnych i nowych zastosowań znanych leków. Zapraszamy też jednostki pracujące nad nowymi technologiami mającymi znaczenie w procesach związanych z diagnostyką, badaniami czy produkcją farmaceutyków.


Lider sesji: Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
 
https://selvita.com
 


 

1h

Sala Wisła