Strona główna Konferencja LSOS 2019 I. WSPÓŁPRACA

I. WSPÓŁPRACA

POZNAJ SESJE TEMATYCZNE I ZGŁOŚ ABSTRAKT SWOJEJ PREZENTACJI

Na Life Science Open Space promujemy i wspieramy współpracę pomiędzy innowatorami, przedsiębiorcami, naukowcami i użytkownikami nowych rozwiązań i technologii, których wspólnym mianownikiem jest Zdrowie i Jakość Życia. Współpraca może przyjmować różne formy, czy mieć różny charakter, ale zawsze zmierza do podobnego rezultatu – szukamy możliwości nawiązania kontaktów, aby zaspokoić praktyczne potrzeby, rozwiązać konkretne problemy.

Moduł WSPÓŁPRACA to krótkie prezentacje dotyczące potrzeb i możliwości nawiązania współpracy w ramach projektów naukowych, badawczo-rozwojowych, startupowych i biznesowych. Charakter i cel każdej prezentacji definiują 3 kategorie współpracy:

Prezentacje podzielone są na sesje tematyczne oraz sesje specjalnezobacz PROGRAM #LSOS19. Każda sesja prowadzona jest przez Lidera tematu – eksperta reprezentującego wiodącą w temacie instytucję. 

DLACZEGO WARTO zaprezentować swój projekt?

1 Idee, pomysły, wyzwania i oferty adresowane są bezpośrednio do  wyselekcjonowanej publiczności, nastawionej na podjęcie współpracy

2 Łatwiej jest nawiązać kontakt z potencjalnymi  partnerami do rozwoju i komercjalizacji wyników badań naukowych, rozwoju firmy, testowania nowości, itp.

3 Zadania promocji rezultatów projektów i grantów  naukowych i badawczo-rozwojowych są realizowane bardziej efektywnie dzięki dużemu zasięgowi i oddziaływaniu.

Abstrakty prezentacji kwalifikowane są do udziału w wybranej sesji #LSOS19 pod kątem zgodności z celami imprezy i  oceniane są pod kątem jakości. Każdy zaakceptowany abstrakt będzie publikowany i promowany na stronach internetowych www.LifeScienceOpenSpace.

Prezentacje biorą udział w konkursie! ZDOBĄDŹ JEDNĄ Z NICH:

Najciekawsza oferta współpracy (Open Innovation)

Spośród prezentacji w kategorii OPEN INNOVATION, zostanie wybrana i nagrodzona oferta współpracy, przedstawiająca najlepszy przykład praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation.

(Nagrodę przyznaje jury w składzie trzech osób – ekspertów innowacyjności, na podstawie abstraktu i ew. wywiadu.)

Najlepsza prezentacja

Spośród prezentacji przedstawianych w kategoriach OPEN INNOVATION, DEMO lub KARIERA zostanie wybrana ta oferta, która w najciekawszy, najbardziej przekonywujący sposób zachęca do współpracy.

(Nagrodę przyznaje publiczność w drodze głosowania.)

Najlepszy StartUp

W ramach sesji STARTUP SCENA zostanie wybrany i nagrodzony najlepszy przykład prezentacji kierowanej do inwestorów lub potencjalnych partnerów biznesowych.

(Nagrodę przyznaje jury w składzie 5-7 osób, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych i instytucji finansujących.)

Co Ty robisz dla zdrowia i jakości życia? Przyjdź i daj się poznać!

ZGŁOŚ SWOJĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY i ZOSTAŃ PREZENTEREM #LSOS19

Nie masz prezentacji? ZAREJESTRUJ SIĘ jako uczestnik