Strona główna Konferencja LSOS 2019 PROGRAM Telemedycyna i Teleopieka

Telemedycyna i Teleopieka

Jak szeroki jest zasięg telemedycyny i teleopieki? Jakie są tu szanse, wyzwania i bariery?

Telemedycyna jest chyba najbardziej multidyscyplinarną dziedziną, z jaką mamy do czynienia w kontekście współpracy dla zdrowia i jakości życia. Ogólnie mówiąc, dziedzina ta obejmuje wykorzystanie – w celu rozwiązania problemów zdrowotnych – technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmujących zarówno rozwiązania sprzętowe i programowe, jak i usługi, w tym teleopiekę, analizę sieciową, pocztę elektroniczną, telefony komórkowe i aplikacje, wiadomości tekstowe, urządzenia do noszenia oraz czujniki do klinicznego lub zdalnego monitorowania.

Zdrowie i jakość życia zostały na nowo zdefiniowane przez sześć znaków: 1,0,A,C,G,T. Ta kombinacja tworzy praktycznie nieograniczoną liczbę opcji zaangażowania w kreowanie, wdrażanie i eksploatację rozwiązań, angażując klinicystów, badaczy i naukowców z szerokim wachlarzem wiedzy specjalistycznej z zakresu opieki zdrowotnej, inżynierii, nauk społecznych, zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i zarządzania.

Rozwój następuje ze zdwojoną szybkością – z jednej strony, tj. „na wejściu”, dzięki konwergencji technologii, możliwe jest powstawanie nowych rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony, tj. „na wyjściu” rozszerza się pole zastosowań i korzyści, od skali makro (Big Data) po skalę nano (modelowanie molekularne).

Jak szeroki jest zasięg telemedycyny? Jakie wyzwania i jakie bariery stają przed naukowcami, innowatorami i przedsiębiorcami? Jakie zastosowania są najbardziej poszukiwane, a jakie rozwiązania są najchętniej rozwijane? Jak można zdygitalizować swój produkt, ofertę?

Sesja Telemedycyna i Teleopieka nie da odpowiedzi na wszystkie pytania – możliwe, że potrzebne będzie zaangażowanie sztucznej inteligencji. Warto jednak dowiedzieć się, na jakie pytania są już odpowiedzi i jakie działania mają miejsce w Twoim otoczeniu.

Zgłoś swoją ofertę współpracy

Nie masz oferty? Zarejestruj się jako uczestnik

PROGRAM RAMOWY – POZNAJ INNE SESJE