Strona główna Konferencja LSOS 2019 PROGRAM Innowacyjny szpital

Innowacyjny szpital

 • Co to jest „innowacyjny szpital”?
 • W jakich obszarach w szpitalu warto lokować potencjalne innowacje?
 • Jak sprawnie wprowadzać innowacje?
 • Jak tworzyć w szpitalu warunki sprzyjające tworzeniu innowacji?

Innowacją możemy nazwać każdą zmianę, której celem jest ulepszenie

W swojej istocie dotyczyć może ona zarówno kwestii technicznych (technologicznych), jak i organizacyjnych (procesowych). Efektem jej wdrożenia może być lepszy produkt lub usługa, obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa albo zdobycie czy poszerzenie rynku – mające mierzalny efekt ekonomiczny, jak również mające znaczenie bardziej moralne – poprawa warunków pracy personelu, ochrona środowiska, popularność innowatora.

Przez działanie innowacyjne rozumieć można samą koncepcję i opracowanie nowatorskiego rozwiązania (np. nowego urządzenia medycznego, leku, materiału medycznego, programu komputerowego, procedury), jak i pierwszorazowe zastosowanie w praktyce danego przedsiębiorstwa, przy czym procesy te mogą przebiegać równocześnie na etapie testowania lub doskonalenia innowacji. Z upływem czasu i liczbą wdrożeń, dotychczasowa innowacja staje się standardem, dla ulepszenia którego tworzone są kolejne rozwiązania.

Podstawowym motorem napędzającym innowacyjność w przedsiębiorstwach jest presja rynkowa – rosnące oczekiwania klientów aby uzyskiwać coraz lepsze produkty lub usługi za akceptowalną cenę, przy jednoczesnej konkurencji ze strony innych uczestników rynku, także chcących te oczekiwania zaspokoić. Dodatkowo innowację mogą wymuszać lub ukierunkowywać zewnętrzni regulatorzy, nakazujący/zakazujący lub premiujący/karzący określone zachowania przedsiębiorców, a także pracownicy oczekujący, że ich narzędzia i warunki pracy będą ulegać ciągłej poprawie.

Główne ograniczenia dla innowacyjności wynikają z niepewności efektu końcowego (ryzyka), wysokich kosztów początkowych, nie wystarczających kompetencji osób tworzących lub wdrażających innowację, psychologicznej obawy przed zmianą, konfliktu interesów interesariuszy „starego” i „nowego” rozwiązania oraz ograniczeń formalno-prawnych wynikających z przepisów obowiązujących w różnych obszarach.

Podczas sesji chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami i wspólnie podyskutować na ten temat.

Zgłoś swoją ofertę współpracy

Nie masz oferty? Zarejestruj się jako uczestnik

Lider Sesji: Krzysztof Mydel

Krzysztof Mydel, ur. 02.03.1971, absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie, lekarz medycyny, specjalista onkologii klinicznej, od wielu lat zajmujący się organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, z doświadczeniem pracy na stanowiskach menedżerskich w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych; obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako Zastępca Dyrektora odpowiedzialny m.in. za sprawy informatyzacji, badań klinicznych, obsługę projektów europejskich i krajowych oraz przygotowanie przeniesienia działalności do nowej siedziby Szpitala w Krakowie-Prokocimiu.

Lista Prezentacji:

 • Podroż w czasie i przestrzeni – Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim – Krzysztof Mydel, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Ergonomia pracy personelu medycznego a bezpieczeństwo pacjenta – Janusz Pokorski, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Nowoczesne systemy do automatycznej produkcji leków cytostatycznych – Waldemar Magnuszewski , Synektik S.A
 • Automatyzacja obiegu leków w szpitalu – jak obniżyć koszty procesów leczenia jednocześnie podnosząc ich jakość? – Maciej Kasztelan, Intelimedical Poland Sp. z o.o.
 • Oprogramowanie do zarządzania danymi medycznymi w całej strukturze szpitala – Grzegorz Kozak, Olympus Polsa Sp. z o.o.
 • Zindywidualizowane Zestawy Zabiegowe ProcedurePak ® – Andrzej Noga, Molnlycke
 • Podaż cytostatyków automatycznymi pompami infuzyjnymi w systemie zamkniętym – Tamara Górecka-Werońska, Aesculap Chifa sp z o.o.
 • Telestroke – interwencyjna terapia udaru mózgu – Agnieszka Słowik, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • e-Zdrowie – pakiet e-usług Ministerstwa Zdrowia – Agnieszka Kister, Ministerstwo Zdrowia
 • Digitalizacja procesu zarządzania dokumentacją badania klinicznego w ośrodkach badawczych- Wojciech Mierczyk, Trialsquare Sp. z o.o.
 • Ramy prawne zapewnienia ciągłości terapii lekami innowacyjnymi, w szczególności biologicznymi i niebiologicznymi lekami złożonymi- Andrzej Siwiec, Kancelaria Dobrzański Bzymek-Waśniewska Sroka-Maleta
 • Wdrożenie systemu Teleopieki Comarch na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – Alicja Bożek, Comarch Healthcare 

Wprowadzenie do sesji

Prezentacje

PROGRAM RAMOWY – POZNAJ INNE SESJE