Strona główna Konferencja LSOS 2019 PROGRAM RAMOWY Innowacje społeczne

Innowacje społeczne

„Zdrowe społeczeństwo” to temat i wyzwania podejmowane często w ramach innowacji społecznych

Głównym celem innowacji w obszarze zdrowego społeczeństwa jest zwykle poprawienie jakości życia, zaspokajanie potrzeb czy rozwiązywanie problemów osób starszych lub niepełnosprawnych.

Cechą tych innowacji jest to, że opierają się głównie na pomysłach usprawniających niedoskonałą rzeczywistość, łączą drobne rozwiązania w większe, bardzie efektywne, wykorzystują pomysłowość i zaangażowanie w przekroju wielu profesji, pokoleń i doświadczeń.

Innowacje społeczne z definicji powstają dzięki współpracy. Dzięki programom wspierającym innowatorów społecznych powstają nowe, wartościowe projekty, o których jednak za mało się mówi i za mało wdraża.  Ich wykorzystanie jest ograniczone głównie z powodu braku informacji czy braku funduszy. Z drugiej strony potrzeby w wielu miejscach istnieją.

Na #LSOS19 otwieramy naszą scenę dla nowej ścieżki tematycznej Innowacje Społeczne w celu prezentacji programów wspierających innowacje społeczne oraz ich rezultatów.

Zgłoś swoją ofertę współpracy

Nie masz oferty? Zarejestruj się jako uczestnik

Lider Sesji:
Kasia Ociepka-Miąsik


Kulturoznawca, socjolog, od 2017r .badaczka innowacji społecznych w dziale Innowacji Społecznych ROPS w Krakowie. Doświadczona project managerka. Na co dzień w pracy łączy doświadczenie badawcze, i konsultingowe. Realizowała międzynarodowe projekty z obszaru zdrowia, wieku, zarządzania wiedzą. Za jeden z realizowanych projektów (projekt innowacyjny, międzynarodowy) wraz z zespołem otrzymała nagrodę „Złota Synapsa” za największą innowację w psychiatrii. Współautorka publikacji na temat inkubowania innowacji społecznych. Jako facylitatorka i moderatorka Design Thinking wspiera zespoły w kreowaniu innowacji i realizacji zamierzonych celów.


Wprowadzenie do sesji

PROGRAM RAMOWY – POZNAJ INNE SESJE