Strona główna Konferencja LSOS 2019 PROGRAM RAMOWY Sesja specjalna – Business Development

Sesja specjalna – Business Development

Interesy trzeba robić profesjonalnie i etycznie. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy wyróżnia właśnie to, że kierują się profesjonalizmem, czyli zasadami dobrego biznesu.

Inne czynniki, jak strategia i skuteczne zarządzanie też są ważne, ale kluczowa jest zdolność rozwoju, czyli umiejętność efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów dla osiągnięcia celu w przyszłości.  

Otoczenie innowacyjnego biznesu pełni kluczową rolę wspomagającą proces tworzenia i rozwoju wszelkich przedsięwzięć. Od dostępności i jakości usług z dziedziny prawa, własności intelektualnej, finansów, podatków, marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami i innych, świadczonych przez profesjonalistów, zależy sukces firm w okresie wzrostu. Każda firma z perspektywami napotka na swojej ścieżce bariery, których pokonanie przekracza jej własne kompetencje i zdolności organizacyjne.

Nie ma potrzeby utrzymywania własnych zasobów dla zabezpieczenia wszystkich potencjalnych zagrożeń i zaspokojenia wszystkich potrzeb rozwojowych. Zdolność rozwoju można budować w oparciu o dobrze zdefiniowane, ukierunkowane na konkretne cele projekty doradcze. Trzeba jednak o nich wiedzieć, potrafić wybrać właściwego partnera, znaleźć fundusze, zaplanować i wdrożyć.    

Zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, komunikacja, marketing i PR, profesjonalne tłumaczenia, programy wsparcia dla biznesu, fundrising, umiejętności i kompetencje, współpraca, negocjacje, wiedza o rynku, Business Intelligence i innego rodzaju wsparcie jest w zasięgu możliwości przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju.     

Sesja specjalna Business Development dedykowana jest prezentacji profesjonalnych usług i produktów służących wsparciu rozwoju projektów i firm z sektora life science.

W szczególności sesja ta ma na celu:

  • ułatwić poznanie oferty profesjonalnych usług doradczych kierowanych do sektora biznesu i nauki
  • przedstawić potrzeby, możliwości i opcje wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć na każdym etapie rozwoju.

Zaproponuj swoją prezentację

Nie masz oferty? Zarejestruj się jako uczestnik

Lider Sesji:
Łukasz Słoniowski

Łukasz Słoniowski – Wiceprezes w Krakowskim Parku Technologicznym, prawnik, samorządowiec, przedsiębiorca, radny Miasta Krakowa IV, V i VII kadencji. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe Studium na temat Unii Europejskiej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i aplikację sejmową. Założyciel najstarszego w Polsce konkursu debat oksfordzkich „Szkoła Debaty”, wieloletni trener wystąpień publicznych.

Prezentacje:

PROGRAM RAMOWY – POZNAJ INNE SESJE