Strona główna Konferencja LSOS 2019 PROGRAM Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka nie jest kolejnym modnym tematem rozmów ambitnych naukowców. To konieczność, bez której światowa gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w przyszłości

Biogospodarka polega na wykorzystywaniu odnawialnych surowców biologicznych oraz konwersji tych surowców, ich pozostałości, produktów ubocznych i ubocznych strumieni odpadów, w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze i biopochodne produkty, usługi oraz energię. Wiemy już dzisiaj, że biogospodarowanie nie jest kolejnym modnym tematem rozmów ambitnych naukowców. To konieczność, bez której światowa gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w przyszłości – problem dotyczy zarówno dostępu do surowców, jak i pogarszającego się stanu środowiska i, co za tym idzie – jakości życia na ziemi.   

Wiemy też, że biogospodarka powinna być rozwijana w kontekście zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającym na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, biodegradowalności i inteligentnej konsumpcji, wykorzystania innowacji oraz zmiany stylu życia i diety. Zachowanie, lub raczej odzyskanie środowiska dla człowieka wymaga zmian jeszcze wielu paradygmatów. Doświadczenie pokazuje jednak, że świadomość potrzeb w tym zakresie jest bardzo niska, choć trzeba również zauważyć postęp w tym zakresie.

Pionierzy biogospodarki zrozumieli już, że to nie tylko konieczność, ale również olbrzymi potencjał i szansa dla przedsiębiorczych i innowacyjnych osób. Sesja biogospodarka jest właśnie adresowana do Nich.  Gdzie są szanse na rozwój? Z kim można lub trzeba wejść we współpracę, aby nie pozostać na marginesie zdarzeń? Jakie technologie będą odgrywać kluczową rolę w gospodarce przyszłości? Czy oto zawsze musi być technologia, czy można zyskać dzięki rozwiązaniom nie-technologicznym?

Trudno chyba znaleźć dzisiaj dziedzinę, która bardziej niż biogospodarka w obiegu zamkniętym otwierałaby możliwości korzystnej współpracy tak wielu osób i instytucji. Warto ustawić się we właściwym miejscu łańcucha wartości, który z definicji nie ma końca.

Małopolska jest członkiem europejskiego przedsięwzięcia pod nazwą Inicjatywa Awangarda, w której celem jednego z projektów pilotażowych jest przyspieszenie wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej rozwiązań zwiększających wykorzystanie biomasy w produkcji dóbr materialnych i usług.

Sesja BIOGOSPODARKA na #LSOS19 jest realizowana we współpracy z Inicjatywą Awangarda, a jej celem jest przedstawienie możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć, projektów i wyzwań ukierunkowanych na wykorzystanie biotechnologi i gospodarki w cyklu zamkniętym.

Zgłoś swoją ofertę współpracy

Nie masz oferty? Zarejestruj się jako uczestnik

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach Inicjatywy Awangarda.

Tracemix

Lider Sesji:
Janusz Kahl, SPCleantech Klaster
Obywatel duński polskiego pochodzenia, urodzony w Krakowie, absolwent Copenhagen Business School (Uniwersytet Ekonomiczny w Kopenhadze, DK) ze specjalizacją w organizacji, strategii i handlu zagranicznym. W chwili obecnej jako jedyny przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej jest członkiem 5 osobowego Komitetu Sterującego programu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”) zleconego przez Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME (Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW firmie PricewaterhouseCoopers (PwC) z Luksemburga.

Keynote:
Progress in the transition towards a bio-based economy and new biobased business cases.
Maurizio Bettiga, EviKrets Biobased Processes Consultants

Lista Prezentacji:

  • Progress in the transition towards a bio-based economy and new biobased business cases – Maurizio Bettiga, EviKrets
  • How to assess your Bioeconomy potential – Niels Dalhoff ,  Dansk LEAN Partner aps
  • Mikroplastik – niewidoczne zagrożenie – Rafał Łazanowski, WESSLING Polska sp. z o.o.
  • Integracja NORDPHOS BioGenerator z systemami produkcji rolnej i produkcji biogazu –  Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o
  • A demo case of Małopolska within the Vanguard Initiative  – Maciej Guzik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Wprowadzenie do sesji

Prezentacje

PROGRAM RAMOWY – POZNAJ INNE SESJE