Prezentacje konkursów lub problemów, do których rozwiązania zapraszamy pomysłodawców – innowatorów ze środowisk naukowych i biznesowych

kategoria wyzwanie

KATEGORIA WYZWANIE to propozycja dla firm i instytucji, które w ramach swojej działalności spotykają się z ważnymi dla nich zagadnieniami, które wymagają kreatywnego rozwiązania, nowego podejścia czy unikalnych kompetencji: słowem uzasadniają poszukiwanie rozwiązania na zewnątrz własnej organizacji.

ZGŁOŚ KONKURS LUB WYZWANIE

Otwarcie się na pomysły z zewnątrz jest korzystne z wielu powodów, a jednym z ważniejszych jest wyłączny dostęp i możliwość wyboru spośród wielu rozwiązań – niektóre z nich będą podsuwać nowy schemat myślenia na sposób definiowania problemu.

Zapraszamy do składania wstępnych propozycji wyzwań, których formalne ogłoszenie i prezentacja nastąpi podczas #LSOS19 w sesji WYZWANIA.

Ogólne zasady współpracy:

Wstępną propozycję WYZWANIA przyjmujemy w formie abstraktu na formularzu dostępnym na stronie www. Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim.

Ustalamy szczegóły i zasady współpracy, w tym regulamin konkursu oraz aspekty prawne dotyczące zachowania poufności informacji (Challenge Program i Umowa Partnerska).

Przed imprezą #LSOS19: uruchamiamy kampanię informacyjną anonsującą WYZWANIE – informujemy o temacie, Partnerze oraz ogólnych zasadach udziału.

Podczas #LSOS19: Partner prezentuje kontekst, a następnie przedstawia szczegóły WYZWANIA, jako problem, którego rozwiązaniem jest zainteresowany.

Po imprezie #LSOS19: pełny tekst i warunki wyzwania są promowane w mediach Klastra LifeScience Kraków, w tym na stronie http://lifescienceopenspace.pl/, zgodnie z ustalonym programem.

Wydłużamy termin nadsyłania propozycji do 9 listopada 2019!

Rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas oficjalnego wydarzenia organizowanego przez Fundację we współpracy z Partnerem.

Fundacja pomaga i pośredniczy w realizacji przedsięwzięcia, w tym pośredniczy w kontaktach pomiędzy stronami, przyjmuje i zbiera propozycje rozwiązań oraz dba o jakość relacji, transparentność i standardy prawne.

ZGŁOŚ KONKURS LUB WYZWANIE