Premierowe demonstracje nowych produktów i usług oraz prezentacje projektów finansowanych z funduszy publicznych

kategoria demo

KATEGORIA DEMO to propozycja dla firm, instytucji, zespołów projektowych planujących i przygotowujących premierowe demonstracje nowych, produktów i usług. To możliwość prezentacji rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych i prywatnych.

ZGŁOŚ ABSTRAKT SWOJEJ PREZENTACJI

DEMO to możliwość dotarcia z informacją do wybranych grup docelowych oraz okazja do pokazania i przetestowania nowych rozwiązań, zebrania informacji zwrotnej. Prezentacja DEMO może być połączona ze stoiskiem otwartym w części wystawowej przez cały czas trwania imprezy.

Do prezentacji DEMO na podium podczas LSOS 2019 zostaną zakwalifikowane prezentacje spełniające kryteria:

  • zgodności z tematami #LSOS19: technologie i produkty dla Zdrowia i Jakości Życia
  • celu szczegółowego: nawiązanie współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów, potrzeba wsparcia, współdziałania w dalszych etapach przedsięwzięcia.

Abstrakty prezentacji, zakwalifikowane na LSOS19, publikujemy na stronie  http://lifescienceopenspace.pl/ w odpowiedniej kategorii i ścieżce tematycznej. Aby zwiększyć zasięg przekazu, wszystkie abstrakty są promowane przed wydarzeniem.

Wydłużamy termin nadsyłania propozycji do 9 listopada 2019!

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Informacja publikowana jest w obydwu językach.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.

ZGŁOŚ ABSTRAKT SWOJEJ PREZENTACJI